คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ - กะงานแบบ Flexible Time

FAQ - กะงานแบบ Flexible Time

Q:
A:

ใช้สำหรับบันทึกตารางการทำงานของพนักงานให้รองรับกะงานแบบยืดหยุ่น ซึ่งสามารถกำหนดเงื่อนไขได้ 3 เงื่อนไข คือ

  1. ทำงานครบตามชั่วโมง
  2. ชดเชยเวลาเข้างานสาย
  3. กลุ่มกะงานอัตโนมัติ

          Click: คู่มือการกำหนดกะงานแบบ Flexible Time ให้พนักงาน

 
1. พนักงานต้องทำงานให้ครบ 8 ชั่วโมง

          เป็นกะงานที่พนักงานสามารถทำงานเวลาใดก็ได้  แต่ก็ต้องทำงานให้ครบตามชั่วโมงที่กำหนด

ตัวอย่างเช่น

  • พนักงานต้องทำงานให้ครบ 8 ชั่วโมง
  • สามารถลงเวลาเข้างานได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป (กำหนดให้ครอบคลุมการลงเวลาเข้า-ออกของกะงาน)
  • มีเวลาพัก 1 ชั่วโมง

***(รองรับการลงเวลา 2 ครั้งต่อวัน)ตัวอย่างกะงานของพนักงานที่ใช้กะงานแบบ Flexible Time : ทำงานครบตามชั่วโมง

ตัวอย่างการลงเวลาเข้างานของพนักงาน

ตัวอย่างการประมวลผลเวลาจากระบบคำอธิบาย

วันที่ 3/8/2020  ลงเวลา 07.30 – 16.50  เวลาการทำงานของพนักงานปกติ

วันที่ 4/8/2020  ลงเวลา 06.30 – 15.00  เวลาการทำงานของพนักงานปกติ

วันที่ 5/8/2020  ลงเวลา 05.30 – 18.00  ระบบแสดงเป็น “ผิดพลาด” เนื่องจากลงเวลาเข้างาน ก่อนเวลา 06.00 น.

วันที่ 6/8/2020  ลงเวลา 10.00 – 19.00  เวลาการทำงานของพนักงานปกติ

วันที่ 7/8/2020  ลงเวลา 11.00 – 19.30  ระบบแสดงเป็น “ออกก่อน” เนื่องจากยังทำไม่ครบ 8 ชั่วโมง

วันที่ 10/8/2020  ลงเวลา วันที่ 10 : 20.30 – วันที่ 11 : 05.30  เวลาการทำงานของพนักงานปกติ

วันที่ 11/8/2020  ลงเวลา วันที่ 11 : 22.30 – วันที่ 12 : 07.30  ระบบแสดงเป็น “ผิดพลาด” เนื่องจากลงเวลาออกงาน หลัง 05.30 น. ซึ่งเป็นเวลาที่เริ่มลงเวลาเข้างานของวันที่ 12/8/2020

 
2. ชดเชยเวลาเข้างานสาย

กะงานนี้พนักงานเข้างานสายได้  แต่ต้องเพิ่มเวลาออกงานให้ครบตามชั่วโมงของกะงานนั้น  ๆ และสามารถเพิ่มเวลาได้ไม่เกินเวลาที่กำหนดไว้

ตัวอย่างเช่น

ต้องทำอย่าง 8 ชั่วโมง โดยสามารถทำงานชดเชยเวลาเข้างานสายได้ถึงเวลา 20.00 น.

          กะงานที่ 1 เวลาทำงาน 07.00 – 16.00

          กะงานที่ 2 เวลาทำงาน 08.00 – 17.00

          กะงานที่ 3 เวลาทำงาน 09.00 – 18.00

          กะงานที่ 4 เวลาทำงาน 10.00 – 19.00ตัวอย่างกะงานของพนักงานที่ใช้กะงานแบบ Flexible Time : ชดเชยเวลาเข้างานสาย

ตัวอย่างการลงเวลาเข้างานของพนักงาน


ตัวอย่างการประมวลผลเวลาจากระบบคำอธิบาย

วันที่ 3/8/2020  ลงเวลา 06.55 – 16.05  เวลาการทำงานของพนักงานปกติ

วันที่ 4/8/2020  ลงเวลา 07.05 – 16.00  แสดง “ออกก่อน” เนื่องจากยังไม่ได้ชดเชยเวลาเข้างานสายจนถึง 16.05 น.

วันที่ 5/8/2020  ลงเวลา 08.15 – 17.20  เวลาการทำงานของพนักงานปกติ

วันที่ 6/8/2020  ลงเวลา 09.01 – 18.01  เวลาการทำงานของพนักงานปกติ

วันที่ 7/8/2020  ลงเวลา 10.00 – 20.30  เวลาการทำงานของพนักงานปกติ

วันที่ 10/8/2020  ลงเวลา 11.30 – 20.00  แสดง “สาย” 30 นาที เนื่องจากเวลาเกิน 20.00 น. (เวลาที่ทำงานชดเชยได้)

วันที่ 11/8/2020  ลงเวลา 12.00 – 20.00  แสดง “สาย” 1 ชั่วโมง เนื่องจากเวลาเกิน 20.00 น. (เวลาที่ทำงานชดเชยได้)

วันที่ 13/8/2020  ลงเวลา 13.00 – 20.00  แสดง “สาย” 1 ชั่วโมง เนื่องจากเวลาเกิน 20.00 น. (เวลาที่ทำงานชดเชยได้)

วันที่ 14/8/2020  ลงเวลา 10.30 – 17.00  แสดง “ออกก่อน” เนื่องจากยังไม่ได้ชดเชยเวลาเข้างานสายจนถึง 19.30 น.

วันที่ 17/8/2020  ลงเวลา 14.30 – 22.00  แสดง “สาย” 2.30 ชั่วโมง เนื่องจากเวลาเกิน 20.00 น. (เวลาที่ทำงานชดเชยได้)


 
3. กลุ่มกะงานอัตโนมัติ

คือให้โปรแกรมจับเวลาเข้างานของกะงานมากกว่า 1 กะงาน  ตามเวลาการสแกนนิ้วที่ใกล้เคียงกะงานนั้น ๆ มากที่สุด

ตัวอย่าง เช่น  ต้องทำอย่าง 8 ชั่วโมง

          กะงานที่ 1 เวลาทำงาน 07.00 – 16.00

          กะงานที่ 2 เวลาทำงาน 08.00 – 17.00

          กะงานที่ 3 เวลาทำงาน 09.00 – 18.00

          กะงานที่ 4 เวลาทำงาน 10.00 – 19.00ตัวอย่างกะงานของพนักงานที่ใช้กะงานแบบ Flexible Time : ชดเชยเวลาเข้างานสาย

ตัวอย่างการลงเวลาเข้างานของพนักงาน
 

ตัวอย่างการประมวลผลเวลาจากระบบคำอธิบาย

วันที่ 3/8/2020  ลงเวลา 06.55 – 16.05  เวลาการทำงานของพนักงานปกติ

วันที่ 4/8/2020  ลงเวลา 07.05 – 16.00  แสดง “ออกก่อน” 1 ชั่วโมง ตามเงื่อนไขกะงาน

วันที่ 5/8/2020  ลงเวลา 08.15 – 17.20  แสดง “ออกก่อน” 40 นาที ตามเงื่อนไขกะงาน

วันที่ 6/8/2020  ลงเวลา 09.01 – 18.01  แสดง “ออกก่อน” 59 นาที ตามเงื่อนไขกะงาน

วันที่ 7/8/2020  ลงเวลา 10.00 – 20.30  เวลาการทำงานของพนักงานปกติ

วันที่ 10/8/2020  ลงเวลา 11.30 – 20.00  แสดง “สาย” 1.30 ชั่วโมง ตามเงื่อนไขกะงาน

วันที่ 11/8/2020  ลงเวลา 12.00 – 20.00  แสดง “สาย” 2 ชั่วโมง ตามเงื่อนไขกะงาน

วันที่ 13/8/2020  ลงเวลา 13.00 – 20.00  แสดง “สาย” 2 ชั่วโมง ตามเงื่อนไขกะงาน

วันที่ 14/8/2020  ลงเวลา 10.30 – 17.00  แสดง “สาย” 30 นาที ตามเงื่อนไขกะงาน

วันที่ 17/8/2020  ลงเวลา 14.30 – 22.00  แสดง “สาย” 3.30 ชั่วโมง ตามเงื่อนไขกะงาน

  

 

 
ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์