คำถามที่พบบ่อย FAQs

 • หน้าแรก

 • HCM

 • Setup

 • FAQ - ต้องการเปลี่ยนผู้ประเมินที่ลาออกเป็นผู้ประเมินคนใหม่ทำอย่างไร

FAQ - ต้องการเปลี่ยนผู้ประเมินที่ลาออกเป็นผู้ประเมินคนใหม่ทำอย่างไร

 • หน้าแรก

 • HCM

 • Setup

 • FAQ - ต้องการเปลี่ยนผู้ประเมินที่ลาออกเป็นผู้ประเมินคนใหม่ทำอย่างไร

FAQ - ต้องการเปลี่ยนผู้ประเมินที่ลาออกเป็นผู้ประเมินคนใหม่ทำอย่างไร

Q:
A:

เมื่อสร้างแบบประเมินและอนุมัติแบบประเมินไปเรียบร้อยแล้ว แต่ระหว่างประเมินผู้ประเมินลาออก สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ประเมิน เป็นท่านอื่นได้ โดยจะต้องทำเอกสารบันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงานให้เรียบร้อยก่อน

ตัวอย่างเช่น

แบบประเมินสมรรถนะมีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการประเมิน
การประเมินสมรรถนะของ          นายสมพงษ์
ผู้ประเมิน                            นายสมเจษฏ์ (เป็น 1 ในผู้ร่วมประเมินและลาออกหลังจากอนุมัติแบบประเมิน)

สามารถดำเนินการดังนี้

1. เลือก Setup
2. เลือก Performance Management > เปลี่ยนแปลงผู้ประเมิน (กรณีพ้นสภาพความเป็นพนักงาน)จะแสดงหน้าจอดังภาพ

3. ให้กด เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงผู้ประเมิน4. ระบุวันที่มีผลบังคับ
5. เลือกปีที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
6. เลือกรอบการประเมินที่ต้องการให้มีผล
7. เลือกการประเมินที่ต้องการเปลี่ยนแปลง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 • ผลสัมฤทธิ์ในงาน (KPI) จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 2 หน้าจอคือ
  • บันทึก KPI
  • ประเมิน KPI
 • สมรรถนะ (Competency)
  • ประเมินสมรรถนะ

   8. เลือกผู้ประเมินที่ลาออก (แสดงเฉพาะรายชื่อพนักงานที่บันทึกเอกสารพ้นสภาพความเป็นพนักงานเท่านั้น)
   9. เลือกผู้ประเมินใหม่ ที่ต้องการให้มาแทนที่ผู้ประเมินที่ลาออก
   10. ระบุรายละเอียด/เหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลง
   11. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้บันทึกการตั้งค่า


  ตัวอย่างผลลัพธ์หลังจากบันทึกเปลี่ยนแปลงผู้ประเมิน

  ติดต่อเรา

  ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
  สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
  Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์