คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ - การ Import ตารางการทำงาน (กำหนดกะงานให้พนักงาน)

FAQ - การ Import ตารางการทำงาน (กำหนดกะงานให้พนักงาน)

Q:
A:
การ Import ตารางการทำงานให้พนักงานนี้สามารถกำหนดให้พนักงานกลุ่มที่ใช้กะงานไม่เหมือนกัน มีการวนกะ สลับกะงานในแต่ละอาทิตย์ หรืออื่นๆ ที่มีการกำหนดกะงานให้พนักงานแตกต่างกัน หากทำการกำหนดตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม อาจจะต้องดำเนินการหลายครั้ง  จึงมี Option สำหรับ Import ตารางการทำงานให้พนักงาน โดยสามารถ Import ได้มากกว่า 1 คน และแต่ละคนสามารถกำหนดกะงานและวันหยุดแตกต่างกันได้ก่อนจะ Import ข้อมูล โดยสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เลือก “Help
2. เลือก “Create Template
3. เลือก “Import ตารางการทำงานของพนักงาน

4. เลือก Path ที่ต้องการเก็บไฟล์
5. ตั้งชื่อไฟล์ (ระบบสร้างชื่อไฟล์ให้แล้ว หากต้องการแก้ไขสามารถแก้ไขชื่อไฟล์ก่อนกด save)
6. กด "save"เพื่อ Create File

หลังจากกด save แล้วผลการสร้าง Template ดังภาพ

เมื่อเปิดไฟล์แล้วจะแสดงรายละเอียดดังภาพ

7. ให้ระบุวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่ต้องการจะกำหนดกะงานให้พนักงาน
8. กดสร้างวันที่ ไฟล์จะสร้างวันที่ให้ใหม่

ระบบจะทำการสร้างวันที่ให้ใหม่ดังภาพ

9. กรอกข้อมูลดังนี้


Column A                :  ระบุรหัสพนักงานที่ต้องการกำหนดกะงาน

Column B เป็นต้นไป     ระบุกะงานหรือวันหยุด

-  ระบุ รหัสกะงานปกติ กรณีเป็นวันที่ทำงาน
-  ระบุ H/รายละเอียด กรณีเป็นวันหยุดธรรมดา
-  ระบุ SP/รายละเอียด กรณีเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตัวอย่างกะงานที่ต้องการกำหนดให้พนักงานแบบวนกะ

เมื่อดำเนินการกำหนดข้อมูลในไฟล์ Import เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการ Import เข้าระบบ โดยดำเนินการดังนี้

10. เลือก Mudule “Time Attendance”
11. เลือก “บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน
12. เลือก “More Action
13. เลือก “Import ตารางการทำงาน14. เลือกไฟล์ที่เตรียมข้อมูล
15. เลือกวันที่ที่ต้องการ Import
16. กด “Next

 

17. ระบบจะแสดงข้อมูลที่ระบุในไฟล์ Import


18. ระบบจะเช็คกะงานที่มีการกำหนดไว้ ว่ามีการกำหนดกะงานซ้ำหรือไม่ ตรวจสอบเสร็จแล้วกด “Next


ระบบจำทำการ Import ตารางการทำงานตาม Process ดังภาพ

เมื่อดำเนินการสำเร็จจะแจ้งผลการดำเนินการ และให้กด “Finishเพื่อจบการ Import ตารางการทำงานเมื่อตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน จะพบว่ามีกะงานตามที่ได้กำหนดในไฟล์ Import ให้เรียบร้อยแล้ว

 

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์