คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ – การคัดลอกตารางการทำงาน

FAQ – การคัดลอกตารางการทำงาน

Q:
A:

              เมื่อมีพนักงานเข้างานใหม่ หากต้องการใช้งานระบบ Time Attendance เพื่อเก็บข้อมูลระบบลงเวลาไว้ ต้องมีการกำหนดตารางการทำงานให้พนักงาน เพื่อระบุกะงาน วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้พนักงานด้วย ซึ่งแต่ละแผนกอาจจะใช้กะงานไม่เหมือนกัน บางแผนกอาจจะต้องมีการวนกะ ซึ่งการกำหนดตารางการทำงานจากเดิมจะต้องกำหนดใหม่ ไม่สามารถคัดลอกตารางการทำงานได้

Version 8.1.058 ขึ้นไป สามารถคัดลอกตารางการทำงานของพนักงานเดิมที่ทำงานอยู่แล้ว ให้พนักงานใหม่ได้

 

ตัวอย่างตารางการทำงานของพนักงานที่ต้องการคัดลอก (ต้นฉบับ)โดยสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. ไปที่ Module “Time Attendance” > “บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน” > “More Action” > “คัดลอกตารางการทำงานของพนักงาน

Tips: สามารถเลือกตารางการทำงานต้นฉบับก่อนเลือก “More Action” > “คัดลอกตารางการทำงานของพนักงาน”

2. เมื่อเลือก Option คัดลอกตารางการทำงานของพนักงาน จะแสดงรายละเอียดหน้าจอดังภาพ
  • ให้ระบุวันที่เริ่มต้น – วันที่สิ้นสุดที่ต้องการคัดลอก
  • เลือกรหัสพนักงานที่ต้องการคัดลอก (ต้นฉบับ) หรือรหัสพนักงานจะแสดงให้อัตโนมัติเมื่อมีการเลือกพนักงานก่อนเลือก “More Action” > “คัดลอกตารางการทำงานของพนักงาน
  • เมื่อเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด “Next

3. ให้เลือกพนักงานที่ต้องการเพื่อที่จะคัดลอกตารางการทำงานของพนักงานต้นฉบับ
  • ให้เลือกพนักงาน โดยการ Click

 • ให้เลือกพนักงานที่ต้องการจะคัดลอก
 • เมื่อเลือกพนักงานเรียบร้อยแล้วให้กด “Select

 • เมื่อเลือกพนักงานเรียบร้อยแล้ว ให้กด “Next

 1. ระบบจะตรวจสอบตารางการทำงานว่ามีกะงานไหนค้างอยู่หรือไม่ และให้กด “Next

 1. ระบบจะทำการประมวลผลการคัดลอกแล้วแจ้งผลการกดำเนินการ ดังภาพ

เมื่อตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน จะพบว่ามีการ Copy ตารางการทำงานของพนักงานมาเรียบร้อยแล้ว


 

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์