คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ - การกำหนด Path สำหรับติดตั้งโปรแกรม HRMI แบบ Auto

FAQ - การกำหนด Path สำหรับติดตั้งโปรแกรม HRMI แบบ Auto

Q:
A:

เมื่อมีการ Update Version แล้ว ซึ่งจะต้อง Upgrade ทุกเครื่องที่ใช้งานหากเครื่องใดยังไม่ได้ Update Version ตามจะแจ้งเตือนว่าโปรแกรม และฐานข้อมูลไม่เท่ากัน ต้องติดตั้งโปรแกรม Version ให้ตรงกับ Version ฐานข้อมูล ดังภาพ

แต่หากไม่สะดวกให้แต่ละเครื่องดาวน์โหลดโปรแกรมเอง สามารถกำหนด Path สำหรับให้แต่ละเครื่องไปใช้ตัวติดตั้งจาก Drive Share ไฟล์


FAQ >> FAQ - การกำหนด Path สำหรับติดตั้งโปรแกรม HRMI แบบ Auto
ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์