คำถามที่พบบ่อย FAQs

  • หน้าแรก

  • HRMI

  • HRMI : Time Attendance

  • FAQ – ต้องการแก้ไขกะงานในตารารางทำงานที่ประมวลผลเวลาการทำงานไปแล้ว ในโปรแกรมบริหารงานบุคคล

FAQ – ต้องการแก้ไขกะงานในตารารางทำงานที่ประมวลผลเวลาการทำงานไปแล้ว ในโปรแกรมบริหารงานบุคคล

  • หน้าแรก

  • HRMI

  • HRMI : Time Attendance

  • FAQ – ต้องการแก้ไขกะงานในตารารางทำงานที่ประมวลผลเวลาการทำงานไปแล้ว ในโปรแกรมบริหารงานบุคคล

FAQ – ต้องการแก้ไขกะงานในตารารางทำงานที่ประมวลผลเวลาการทำงานไปแล้ว ในโปรแกรมบริหารงานบุคคล

Q:
A:

กรณีที่กำหนดกะงานให้พนักงานไปแล้วทั้งงวด หรือทั้งปี แล้วต้องการแก้ไขตารางการทำงานของพนักงาน แต่ไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากมีการประมวลผลเวลาการทำงานในวันที่ต้องการแก้ไขไปแล้ว จะมีขั้นตอนอย่างไร ?

 เช่น  ต้องการแก้ไขกะงาน Shift001 เป็นกะงาน Shift004  ในวันที่ 25/9/2020 แต่มีการประมวลผลเวลาไปแล้ว สังเกตได้จากคำว่า "Process" ในวันตารางทำงานClick >> FAQ – ต้องการแก้ไขกะงานในตารารางทำงานที่ประมวลผลเวลาการทำงานไปแล้ว ในโปรแกรมบริหารงานบุคคล (HRMI) ทำอย่างไรติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์