คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ – การกำหนดรูปแบบสัญญาจ้างงาน

FAQ – การกำหนดรูปแบบสัญญาจ้างงาน

Q:
A:

     การกำหนดรูปแบบสัญญาจ้างงาน แต่ละองค์กรสามารถกำหนดรูปแบบสัญญาได้ตามที่ต้องการ ซึ่งสามารถดึงตัวแปรในระบบไปใช้งานร่วมกับการกำหนดข้อความที่ต้องการได้

ตัวอย่างเอกสารหนังสือสัญญาจ้าง จากไฟล์ Word  ตัวแปรให้ใช้การเพิ่มตัวแปรจากหน้าจอกำหนดรูปแบบสัญญาซึ่งขั้นตอนการดำเนินการ สามารถดำเนินการดังนี้

  1. เลือก “Personnel> บันทึกสัญญาจ้างงาน

  1. เลือก “More Action” > “กำหนดรูปแบบสัญญา

  1. เลือก จากนั้นเลือกไฟล์สัญญาจ้างงาน แล้ว Open

  1. จะแสดงรายละเอียดสัญญาจ้างงานตามข้อมูลที่ระบุใน Word จะแสดงดังภาพ

  1. หากต้องการเพิ่มตัวแปร เช่นเลขที่สัญญาจ้างงาน ให้นำ Cursor มาวางจุดที่ต้องการ และเลือก เพิ่มตัวแปร” > เลือกตัวแปรที่ต้องการ > OK


  1. เมื่อเลือกตัวแปรแล้ว จะแสดงรายละเอียดดังภาพ  1. เมื่อต้องการพิมพ์รูปแบบ ให้ เลือก “พิมพ์รูปแบบ” > เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการแสดงสัญญาจ้างงาน > “OK

  1. ระบบจะแสดงรายงานดังภาพ ให้เลือก เพื่อดูตัวอย่างก่อนพิมพ์

   จะแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ดังภาพ สามารถบันทึกเอกสารหรือสั่งพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ หรือ Export ไฟล์เก็บไว้ก่อนพิมพ์เอกสารได้


ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์