คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ-ขั้นตอนการ Backup Database SQL 2008 R2

FAQ-ขั้นตอนการ Backup Database SQL 2008 R2

Q:
A:

FAQ - ขั้นตอนการ Backup Database SQL 2008 R2


 1. ค้นหาและเลือกโปรแกรม SQL SERVER Management Studio หรือพิมพ์คำว่า SSMS


2. Connect เข้า Server ที่ใช้งาน3. Click ขวา Database ที่ต้องการ Backup > Tasks > Backup

 1. หากมีข้อมูล Backup เดิมค้างไว้ ให้ Remove ออกทั้งหมดก่อนที่จะ Backup ไฟล์ใหม่


จะได้หน้าจอดังภาพ


5. จากนั้นเลือก Backup to Disk > Add > Brows Path เก็บไฟล์ Backup > เลือก Drive และ Folder ที่ต้องการเก็บไฟล์ Backup > ระบุ Filename ตามด้วย .bak และ Click "OK"


6. Click "OK"7. Click “OK

 1. เมื่อ Click “OKแล้ว SQL จะดำเนินการ Process ดังรูป 1. เมื่อ Backup สำเร็จ จะแจ้งผลการ Restore ดังรูป

  ติดต่อเรา

  ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
  สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
  Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์