คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ-ขั้นตอนการ Restore Database SQL 2008 R2 Express

FAQ-ขั้นตอนการ Restore Database SQL 2008 R2 Express

Q:
A:

FAQ-ขั้นตอนการ Restore Database SQL 2008 R2 Express

 

  1. ค้นหาและเลือกโปรแกรม SQL SERVER Management Studio หรือพิมพ์คำว่า SSMS


2. Connect เข้า Server ที่ใช้งาน3. Click ขวา ที่ Icon "Database" > "New Database"


4. ระบุ Database name : ที่ต้องการสร้างใหม่ และ Click "OK"5. คลิกขวาที่ Database ที่สร้างใหม่ > Tasks > Restore > Database


6. เลือก Source for restore : From device > เลือก Brows ค้นหาไฟล์สำหรับ Restore > Click Add > เลือกไฟล์ที่ต้องการ Restore > Click "OK"


7. Click "OK"


8. Click เลือก  ที่ Column Restore  1. หากระบบแจ้งเตือนดังภาพ ให้ Click “OK

จากนั้นให้เลือก "Options"

   เลือก "Overwrite the existing database (WITH REPLACE)"

 

10. เมื่อ Click "OK" แล้ว SQL จะดำเนินการ Process

11. เมื่อ Restore สำเร็จ จะแจ้งผลการ Restore ดังรูป  ให้ Click "OK"  เพื่อจบการ Restore

 


ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์