คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ - ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ บนระบบ ESS

FAQ - ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ บนระบบ ESS

Q:
A:

 1. ESS8 > Organization > ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ : เพิ่มหน้าจอใหม่ เพื่อให้สามารถแสดงประกาศหรือข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กรให้พนักงานทราบ

รูปที่ 1 แสดงเมนูข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

รูปที่ 2 แสดงหน้า List ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

Business Process

 

กรณีพนักงานที่มีสิทธิ์การเข้าใช้งาน ESS8 เป็น Administrator จะสามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลข่าวประชา-สัมพันธ์ได้ แต่หากพนักงานที่มีสิทธิ์การเข้าใช้งานเป็น Manager และ Employee จะสามารถเห็นข้อมูลได้เท่านั้น โดยไม่สามารถแก้ไขข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ได้

 

 • กรณีพนักงานที่เข้าใช้งานมีสิทธิ์การเข้าใช้งาน ESS8 เป็น “Manager” และ “Employee”

รูปที่ 3 แสดงหน้า Info ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์กรณี “Manager”  หรือ “Employee”

 • กรณีพนักงานที่เข้าใช้งานมีสิทธิ์การเข้าใช้งาน ESS8 เป็น Administrator

รูปที่ 4 แสดงหน้า Info ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์กรณี “Administrator”

2. ESS8 > Setting > ตั้งค่าทั่วไป : เพิ่มการตั้งค่าส่วนของ News

รูปที่ 5 แสดงหน้าจอตั้งค่าทั่วไป

3. ESS8 > Home > ปรับการแสดงผลของหน้า Home ดังนี้

  • เพิ่มการแสดง “ข่าวประชาสัมพันธ์” ขององค์กร
  • เพิ่มการแสดง “ข้อมูลการลงเวลา”
  • ปิดการแสดง Graph ข้อมูล Productivity
  • เพิ่มการแสดงข้อมูลตารางการทำงาน ตามการกำหนดข้อมูลตารางการทำงานของพนักงาน แทนที่ข้อมูล Productivity

รูปที่ 6 แสดงหน้า Home กรณี “Employee”

·         กรณีพนักงานที่เข้าใช้งานมีสิทธิ์การเข้าใช้งาน ESS8 เป็น “Manager” หรือ “Administrator”

รูปที่ 7 แสดงหน้า Home กรณี “Manager” หรือ “Administrator”

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์