เวลากับการมาทำงาน

เวลากับการมาทำงาน

โซลูชั่นเพื่อการคิดคำนวณเวลาขององค์กรโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ค่าใช้จ่าย จะมุ่งเป้าไปยังการคิดและคำนวณเวลาทำงานของพนักงาน รวมถึงค่าตอบแทน หน้าที่และแผนกที่สังกัด ทั้งยังให้ส่วนบริหารตรวจสอบและติดตามผล พร้อมกับตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วย ต่อไปนี้เป็นการตรวจสอบและตรวจวัดที่คุณอาจนำไปใช้ เพื่อประเมินชุดซอฟต์แวร์สำหรับงานดังกล่าว

ล่วงเวลากับการหยุดงาน

หนึ่งในแนวคิดอันเป็นพื้นฐานของการสร้างและนำระบบตรวจสอบการทำงานล่วงเวลา พร้อมทั้งการลาหยุดอย่างมีประสิทธิภาพไปใช้ ข้องเกี่ยวกับความสามารถในการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการลดการสะสมการคำนวณเวลา ซึ่งผู้จัดการและหัวหน้างานทุกฝ่ายทั่วทั้งบริษัทจำเป็นต้องทำ พูดอีกอย่างก็คือ ขณะที่เป็นเรื่องง่าย ที่การทำงานล่วงเวลาและการหยุดงานสะสมจะถูกรายงานอย่างไม่ถูกต้องในระบบที่ ไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าว โซลูชั่นที่ถูกต้องก็จะทำงานอัตโนมัติ ซึ่งสามารถลดเวลาของฝ่ายบริหารที่หมดไปกับการติดตามผลในแต่ละวันอย่างเห็น ได้ชัด ดังนั้น ด้วยวิธีนี้ ซอฟต์แวร์เพื่อการตรวจสอบเวลาและการมาทำงานจะติดตามการกระทำของพนักงาน อัตโนมัติ ภายใต้กฎระเบียบเรื่องข้อจำกัดการทำงานล่วงเวลาและการลาหยุด

การวิเคราะห์แรงงาน

ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นโดยการปฏิบัติงาน จำเป็นต่อการปรับปรุงมุมมองแบบเรียลไทม์ของวิธีที่การปฏิบัติงานดังกล่าว เกิดขึ้นจริงด้วย ทั้งส่วนซึ่งต้องการแรงงานจริง ๆ และในเวลาที่ต้องการ ซึ่งซอฟต์แวร์ติดตามผลการมาทำงานและการคิดคำนวณชั่วโมงอย่างถูกต้อง ทำให้ชั่วโมงการทำงานที่รวมถึงจำนวนพนักงานและที่ปรึกษาอิสระในอัตราส่วนที่ จำเป็น ลดลงอย่างเห็นได้ชัด สิ่งที่ตรวจสอบการประหยัดต้นทุนเช่นนี้เกิดขึ้นโดยการคำนวณอย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีซอฟต์แวร์ที่ใช้การได้จริง

ฟังก์ชันเพย์โรลเอ็กซพอร์ต (Payroll Export Function)

หนึ่งในสิ่งจำเป็นที่สุดของซอฟต์แวร์เพื่อตรวจสอบเวลาอย่างถูกต้อง ควรหมายรวมถึงโมดูลซึ่งจะส่งข้อมูลเวลาออกไปยังระบบที่ดี ดำเนินการเรื่องเงินเดือน ตรวจสอบผลตอบแทน และสำคัญที่สุดคือ ส่งออกไปยังโมดูลซึ่งทำหน้าที่ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพด้วย การทำแผนที่องค์กรด้วยเงินเดือนจะทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจว่า ต้นทุนแรงงานเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างไร ทั้งยังช่วยให้รู้ด้วยว่าจำเป็นต้องปรับปรุงส่วนใด

การลาพักร้อนและวันหยุดพักผ่อน

ขณะที่การบริหารจัดการตารางลาพักร้อนสำหรับแรงงานปริมาณมาก เป็นงานที่สลับซับซ้อนงานหนึ่ง จัดการได้ด้วยซอฟต์แวร์ติดตามเวลามาทำงานที่ถูกต้องเท่านั้น การวางระบบตารางการลาพักร้อนอัตโนมัติสำหรับแรงงานต่างชาติก็ควรเป็นปัจจัย สำคัญที่ผู้ซื้อซอฟต์แวร์ต้องใส่ใจด้วย ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันของพนักงาน ผนวกกับความต้องการการลาพักร้อน ควรผ่านการคิดคำนวณอย่างถูกต้องในซอฟต์แวร์ที่เลือกแล้วนั่นเอง รายงาน ขณะที่ปัจจัยสำคัญในซอฟต์แวร์เพื่อคำนวณเวลาและการมาทำงานที่เลือกสรรแล้ว ควรรวมถึงการตรวจสอบและติดตาม การเก็บข้อมูลและการรับรองว่าจะมีการอำนวยความสะดวก พร้อมกับการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ยังมีปัจจัยอื่นที่ผู้รับผิดชอบการเลือกสรรซอฟต์แวร์ประเภทนี้ต้องคำนึงถึง ด้วย

สิ่งนี้พบได้ในรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลที่สร้างขึ้นทั้งหมด ซึ่งฟังก์ชั่นนี้จำเป็นอย่างยิ่งต่อการกำหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นและยาว โดยตั้งอยู่บนการตรวจวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานในอดีต ประยุกต์ให้เข้ากับเวลาและการตัดสินใจที่เลือกแล้ว ยกตัวอย่างเช่น เมื่อทีมหนึ่งใช้เวลาแน่นอนในการดำเนินงานตามที่มอบหมาย ก็ต้องสามารถนำอัตราผลผลิตซึ่งตรวจวัดได้ไปเปรียบเทียบกับอีกทีมหนึ่งซึ่ง ได้รับมอบหมายโครงการที่แตกต่างออกไปด้วย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เช่นนี้ควรเป็นการลาหยุดของสมาชิกในแต่ ละทีม รวมไปถึงการทำงานล่วงเวลา รายงานดังกล่าวมานี้ควรทำให้เกิดปัจจัยตรวจวัดชั้นสูง ที่ทีมผู้บริหารวางแผนและคาดการณ์ล่วงหน้าได้ โดยพิจารณาสิ่งซึ่งควรคำนึงถึงก่อนเกิดขึ้นจริง

โครงการติดตามผล

ปัจจัยสำคัญที่องค์กรซึ่งแสวงหาการตรวจสอบติดตามเวลาของพนักงานและผู้ร่วมงานต้องการอาจหมายรวมถึง

- การมอบหมายงานอัตโนมัติ

- การร่วมไม้ร่วมมือของสมาชิกในทีม

- การป้องกันในระดับผู้บริหาร

- ตัวตรวจวัดสุขภาพโครงการ

- การผสมผสานระหว่างโปรแกรมประยุกต์เพื่อตรวจสอบติดตามโครงการหลายโปรแกรม

- ข้อมูลเรื่องเวลาการทำงานแบบอัตโนมัติ กับตารางโครงการที่ปรับปรุงให้ทันสมัยแล้ว

- การกำหนดเวลาของพนักงาน

- การวิเคราะห์แรงงาน

- ตัวตรวจวัดการกระจายแรงงาน

- กฎระเบียบและนโยบายการมาทำงานที่เป็นอัตโนมัติ

- การตรวจสอบติดตามผลประโยชน์ของพนักงาน

- ระบบเงินเดือนภายนอกที่ง่ายแก่การส่งออก

 2530
ผู้เข้าชม
ทำเว็บธุรกิจ ทําเว็บขายของ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb

HR Articles

4 เรื่องกฎหมายทางการเงินใหม่ของปีหน้า 2563 ที่ควรรู้ไว้ตั้งแต่ปีนี้ 2562 มีอะไรบ้าง? กระทบกับเราหรือไม่? และจะต้องเตรียมตัวอย่างไร? สิ่งสำคัญคือต้องเร่งศึกษาและทำความเข้าใจตั้งแต่วันนี้ เพื่อเตรียมรับมือให้ทัน
649 ผู้เข้าชม
 Internet of Things จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ของการทำงาน HR ให้กลายเป็น Digital HR บูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับการบริหารจัดการคนให้เกิดประสิทธิภาพ และตอบโจทย์วิถีชีวิตคนทำงานยุคปัจจุบัน
588 ผู้เข้าชม
จะถามคำถามอย่างไรให้รู้ว่าผู้สมัครงานมีแรงจูงใจในการทำงานมากแค่ไหน เพราะขณะสัมภาษณ์งานผู้สมัครทุกคนย่อมต้องแสดงออกถึงความกระตือรือร้นอยากได้งานทั้งนั้น ลองเจาะประเด็นตามคำแนะนำ ต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้
1241 ผู้เข้าชม
“รู้ไหม มีลูกคนหนึ่งเปลืองเงินแค่ไหน” มิตรสหายที่มีลูกหลายคนของผม เริ่มบ่นแบบนี้เป็นเสียงเดียวกัน เมื่อมีโอกาสได้เจอะเจอกันกับผองเพื่อน เพราะพวกเขามองว่าการมีลูกนั้นมีต้นทุนอีกหลายอย่างตามมา
692 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์