โปรโฒชัน

คุณสมบัติของผู้นำ มองย้อนยุคกลับไปสู่อดีต

คุณสมบัติของผู้นำ มองย้อนยุคกลับไปสู่อดีต

ก่อนที่จะกล่าวถึงเรื่อง คุณสมบัติของผู้นำ มองย้อนยุคกลับไปสู่อดีต สิ่งแรกซึ่งเป็นสัจธรรมของชีวิตและสังคมที่ใคร่ขอนำมาย้ำความสำคัญไว้ ณ โอกาสนี้คือ หากไม่มีวันนั้นย่อมไม่มีวันนี้ การที่ชี้ให้หวนกลับไปมองสู่อดีต เพื่อประโยชน์ของคนในยุคปัจจุบัน ซึ่งพึงได้รับอย่างลึกซึ้ง น่าจะได้แก่ ผลจากการคิดได้ถึงสิ่งอันเป็นที่มา ย่อมทำให้เกิดการเจริญสติภายในรากฐานของแต่ละคน เพื่อให้ชีวิตอนาคตรู้ความจริงและใช้ เป็นพื้นฐานในการก้าวต่อไปได้มั่นคงยิ่งขึ้น ผู้ใหญ่ในอดีตเคยยืนยันสัจธรรมของการดำเนินชีวิต ฝากไว้ให้ลูกหลานรับไปพิจารณาว่า "จะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ ขอให้ทำหน้าที่ ณ จุดนั้นอย่างดีที่สุด" อย่าได้ คิดโลภโมโทสัน ทำให้เกิดความทุกข์แก่ตนเอง และสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อยู่ ร่วมกันในสังคม

คำกล่าวที่หยิบยกมาเน้นให้ทุกคนได้นำไปคิด น่าจะสะท้อนให้เห็นความจริงถึงประเด็นสำคัญอย่างน้อย 2 ประการ

ประการแรก สะท้อนให้เห็นความหมายของ "ศักดิ์ศรีความเป็นคน" ซึ่งควรจะมีรากฐาน จิตใจอิสระ อันจะนำไปสู่ความภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเอง

ส่วนประการที่ 2 สะท้อนให้รู้และเข้าใจความหมายของคำว่า "หน้าที่และความรับผิดชอบ" ที่แต่ละคน พึงมีต่อสังคมซึ่งตนควรมีส่วนร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนา

ช่วงหลังๆ คนส่วนใหญ่มีความเห็นแก่ตัว และมีอารมณ์ความต้องการเพื่อประโยชน์ส่วนตนรุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถวิเคราะห์สภาพดังกล่าวจากความจริงซึ่งพบเห็นอยู่ในปัจจุบันได้ทุกเรื่อง โดยเหตุที่มีผลกระทบสานถึงกันหมด ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์แต่ละคน หากมองจากรากฐานจิตใจที่เป็นกลางย่อมเห็นได้สองด้าน ด้านหนึ่งคือสิ่งซึ่งเป็นความจริงที่มีอยู่ในรากฐานจิตใจ กับอีกด้านหนึ่งคือสิ่งที่อยู่ภายนอก ซึ่งทุกคนมีหน้าที่เรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ผู้นำควรสะท้อนภาพอะไรให้คนทั่วไปสัมผัสแล้วยอมรับได้

นับเป็นเวลานานร่วม 40 ปีแล้ว วันหนึ่งผู้เขียนเคยกล่าวฝากไว้ให้บรรดาศิษย์รับฟังว่า เมืองไทยทำนาปลูกข้าวเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมมาช้านานแล้ว ซึ่งขณะนั้นสภาพแวดล้อมธรรมชาติของท้องถิ่นยังไม่ถูกทำลายรุนแรงมากนัก ทั้งดินและน้ำ ตลอดจนฝนฟ้าอากาศก็ยังคงเป็นไปตามฤดูกาลให้เชื่อมั่นได้ ผู้เขียนได้กล่าวฝากไว้ว่า "ต้นข้าว" ที่เจริญงอกงาม อีกทั้งแตกกอมีความสมบูรณ์พร้อม เมื่อถึงคราวออกรวง ย่อมให้ผลสมบูรณ์เปล่งปลั่งได้ทุกส่วน แม้ข้าวแต่ละเมล็ดย่อมมีความอวบอ้วน "ต้นข้าวซึ่งมีลักษณะพร้อมมูลเช่นนี้ ปลายรวงย่อมโน้ม ลงต่ำสู่พื้นดิน" หากรวงข้าวตั้งตรงชี้ฟ้า ย่อมรู้ความจริงว่าขาดเนื้อในที่ควรจะเป็นผล ตอบสนองแก่ชาวนาผู้ปลูกให้มีขวัญและกำลังใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น เปรียบได้ดุจคนเราที่เกิดมา หลังจากเติบโตยิ่งขึ้น และสามารถทำหน้าที่ได้อย่างสง่างามให้ผู้คนเคารพรักและศรัธาจากใจจริง ช่วยให้สังคมเจริญเติบโตอย่างเป็นปึกเป็นแผ่นและมีความมั่นคง ควรมีรากฐานจิตใจที่หยั่งความรักลงสู่พื้นดินอย่างลึกซึ้ง ส่วนการแสดงออกสู่ภายนอก ย่อมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนจากการปฏิบัติซึ่งนำตัวเองลงสู่พื้นดินอันควรถือว่า มองเห็นผู้อื่น ซึ่งเดินตามมาภายหลัง มีคุณค่าสำคัญเหนือตน

ส่วนภายในรากฐานจิตใจ พึงต้องมีความมั่นคงอยู่กับเหตุผลที่เป็นความจริงจากใจตนเอง และกล้าที่จะนำปฏิบัติ โดยไม่รู้สึกหวั่นไหวต่ออิทธิพลต่างๆ จากภายนอก เช่น ที่คนยุคก่อนเคยกล่าวไว้ว่า "จงเป็นคนอ่อนนอก แต่แข็งใน อีกทั้งลงมือทำจากใจจริงมากกว่าพูด"

 363
ผู้เข้าชม
ทำเว็บธุรกิจ ทําเว็บขายของ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb

HR Articles

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 10 ประการของงาน HR "Best Practice" หรือ "วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ" เริ่มเป็นที่คุ้นเคยกันในวงการธุรกิจ และอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง แท้จริงแล้วสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวผลงานที่ได้ แต่เป็นการนำเสนอวิธีการหรือกระบวนการที่ทำแล้วดีที่สุดในการได้ผลงานที่ดี เด่นสำเร็จออกมาแล้วนำเอาวิธีการหรือกระบวนการนั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพื่อให้แต่ละที่นำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตัวเองชาว HR ที่ไม่ต้องการตกยุคก็ต้องค้นคว้าหา "HR Best Practice" มาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
2486 ผู้เข้าชม
หากคุณมีลูกเล็กๆ หรือเคยมีประสบการณ์กับการเลี้ยงเด็ก จะพบว่าเด็กเล็กๆ ที่ยังไม่สามารถพูดได้ ก็ต้องการการสื่อสาร พูดคุยเหมือนกัน จริงๆ แล้ว คนเราเกิดมาต้องการการสื่อสารทันทีที่คลอดเลยด้วยซ้ำ ดูได้จาก หากเด็กที่คลอดออกมาแล้วไม่ร้อง หมอจะตีหรือทำทุกวิธีที่ให้เด็กร้องเพื่อปอดจะได้เริ่มทำงาน พอโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มพูดเพื่อสื่อสารให้คนรอบข้างเข้าใจ
578 ผู้เข้าชม
ก่อนที่จะกล่าวถึงเรื่อง คุณสมบัติของผู้นำ มองย้อนยุคกลับไปสู่อดีต สิ่งแรกซึ่งเป็นสัจธรรมของชีวิตและสังคมที่ใคร่ขอนำมาย้ำความสำคัญไว้ ณ โอกาสนี้คือ หากไม่มีวันนั้นย่อมไม่มีวันนี้ การที่ชี้ให้หวนกลับไปมองสู่อดีต เพื่อประโยชน์ของคนในยุคปัจจุบัน ซึ่งพึงได้รับอย่างลึกซึ้ง น่าจะได้แก่ ผลจากการคิดได้ถึงสิ่งอันเป็นที่มา ย่อมทำให้เกิดการเจริญสติภายในรากฐานของแต่ละคน เพื่อให้ชีวิตอนาคตรู้ความจริงและใช้ เป็นพื้นฐานในการก้าวต่อไปได้มั่นคงยิ่งขึ้น ผู้ใหญ่ในอดีตเคยยืนยันสัจธรรมของการดำเนินชีวิต ฝากไว้ให้ลูกหลานรับไปพิจารณาว่า จะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ ขอให้ทำหน้าที่ ณ จุดนั้นอย่างดีที่สุด อย่าได้ คิดโลภโมโทสัน ทำให้เกิดความทุกข์แก่ตนเอง และสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อยู่ ร่วมกันในสังคม
363 ผู้เข้าชม
ตัวอย่างการเขียนเรซูเม่งานโปรแกรมเมอร์ สมประสงค์ พงพันอาภา 45/54ถนน ลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร 02-512-1212, 085-522-5555 surapongsa@hotmail.com จุดมุ่งหมายทางอาชีพ • สามารถนำวิชาความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เว็บไซต์มากที่สุด การศึกษา • พ.ศ. 2545 - 2548 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย............... • เกรดเฉลี่ย 3.50 ประสบการณ์ • พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน รับงานอิสระ ออกแบบเว็บไซต์ เขียนโปรแกรมและพัฒนาเว็บไซต์ พ.ศ. 2548-2552 โปรแกรมเมอร์ บริษัท.................... เขียน Web application โดยใช้ภาษา php หรือ asp.net กิจกรรม • พ.ศ. 2545 – 2548 สมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย ความสามารถด้านภาษา • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี • คะแนน TOEIC 560 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ • มีความรู้เกี่ยวกับ Database MSSQL,MySQL • มีทักษะในการใช้ภาษา PHP หรือ ASP.NET (VB, C#) เป็นอย่างดี • มีความรู้และเข้าใจใน HTML, XML, JAVA Script, CSS ความพร้อมในการเริ่มงาน • เริ่มงานได้ทันที
7343 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์