โปรโฒชัน

คำถามที่พบบ่อย FAQs

  • หน้าแรก

  • HRMI

  • HRMI : Personnel

  • ความหมาย ของเงินได้ยกมาและสะสมที่ระบบ Personnel > กำหนดข้อมูลพนักงาน คืออะไร

ความหมาย ของเงินได้ยกมาและสะสมที่ระบบ Personnel > กำหนดข้อมูลพนักงาน คืออะไร

  • หน้าแรก

  • HRMI

  • HRMI : Personnel

  • ความหมาย ของเงินได้ยกมาและสะสมที่ระบบ Personnel > กำหนดข้อมูลพนักงาน คืออะไร

ความหมาย ของเงินได้ยกมาและสะสมที่ระบบ Personnel > กำหนดข้อมูลพนักงาน คืออะไร

Q:
A:

Q : ความหมาย ของเงินได้ยกมาและสะสมที่ระบบ Personnel > กำหนดข้อมูลพนักงาน คืออะไร

A : ความหมายของ เงินได้ยกมาและสะสมมีดังนี้

 1.1 เงินได้ยกมา > กรณีที่ลูกค้าเริ่มใช้โปรแกรมช่วงกลางปีเป็นต้นมา ลูกค้าสามารถบันทึกเงินได้ยกมาเองได้แล้ว โปรแกรมจะคำนวณ

      ให้ตอนที่มีการประมวลผลรายได้ ณ สิ้นเดือนนั้นๆ

 1.2 เงินสะสม > กรณีที่เป็นเงินสะสมเป็นการคำนวณจากโปรแกรมคำนวณ (Auto Run) ให้ทั้งหมดจะมีผลในการประมวลผลรายได้ ณ สิ้นเดือนนั้นๆติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์