คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ - ขั้นตอนการตั้งค่าตำแหน่ง โปรแกรม HRMI

FAQ - ขั้นตอนการตั้งค่าตำแหน่ง โปรแกรม HRMI

Q:
ขั้นตอนการตั้งค่าตำแหน่งในโปรแกรม HRMI ตั้งแต่ Version 8.1.081 เป็นต้นไป
A:
ขั้นตอนการตั้งค่าตำแหน่งในโปรแกรม HRMI ตั้งแต่ Version 8.1.081 เป็นต้นไป

หน้าจอที่รองรับ

  • หน้าจอบันทึกข้อกำหนดองค์กร
  • หน้าจอบันทึกขออนุมัติทำงานนอกสถานที่

ขั้นตอนดำเนินการดังนี้ (ยกตัวอย่างหน้าจอบันทึกข้อกำหนดองค์กร)
  • คลิก "Map" แถวที่ต้องการกำหนดข้อมูล


  • โปรแกรมจะเปิด Web Google Map ขึ้นมา
  • ให้ทำการเลือกสถานที่ ที่ต้องการจะตั้งค่าตำแหน่ง


  • คลิกขวาบริเวณตำแหน่งที่ต้องการ แล้วเลือกรายการแรก (ละติจูด, ลองจิจูด)


  • พิกัดของตำแหน่ง จะแสดงในโปรแกรม HRMI (หน้าจอจะกลับมาแสดงให้อัตโนมัติ)


เพิ่มเติม
  • กรณีที่ยังไม่ได้ปิด Web Google Map จะสามารถเลือกรายการถัดไปบน HRMI แล้วคลิกขวาเลือกตำแหน่งที่ต้องการใน Web Google Map ได้โดยที่ไม่ต้องคลิก "Map" อีกครั้ง

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์