คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ - การตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาของพนักงาน

FAQ - การตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาของพนักงาน

Q:
A:

หลังจากที่ได้นำข้อมูลการลงเวลาเข้าระบบแล้ว Admin สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาของพนักงานได้  โดยสามารถดำเนินการตรวจสอบได้ 2 วิธีคือ

 • ตรวจสอบผ่านบันทึกแก้ไขปรับปรุง Import Time
 • ตรวจสอบผ่านรายงานข้อมูลการ Import ข้อมูลการรูดบัตร – Scan ลายนิ้วมือ
  • เรียงตามรหัสพนักงาน
  • เรียงตามรหัสพนักงานแบบละเอียด


1. ตรวจสอบผ่านบันทึกแก้ไขปรับปรุง Import Time
 • เลือก Module “Time Attendance
 • เลือก “บันทึกแก้ไขปรับปรุง Import Time • เลือกช่วงวันที่ ที่ต้องการตรวจสอบ
 • เลือกช่วงข้อมูลพนักงาน โดยหากต้องการเลือกทั้งหมดทุกคน ไม่ต้องกรองข้อมูลในส่วนนี้
 • เมื่อเลือกข้อมูลแล้ว ให้กด “แสดงข้อมูลพนักงาน” จะแสดงข้อมูลการลงเวลาของพนักงาน ดังภาพ
  • บันทึกโดย

จะมี 3 แบบคือ

   • Manual :  Import Text File, Excel File และเพิ่มเวลาเองจากหน้าจอนี้
   • Service :  มาจากการ Import Time Auto
   • ESS :  มาจากการลงเวลาผ่าน ESSPro
  • สถานที่ลงเวลา   มี 2 แบบคือ
   • ภายในบริษัท :  เวลาจากการ Import, และ ESSPro เมื่อลงเวลาภายในบริษัท
   • ภายนอกบริษัท :  เวลาจากการลงเวลาผ่าน ESSPro นอกสถานที่
  • รูปภาพ หากมีการกำหนดเงื่อนไขในบันทึกข้อกำหนดองค์กรให้ใช้รูปภาพในการลงเวลาผ่าน ESSPro จะแสดงรูปภาพของข้อมูลการลงเวลา
  • สถานที่ หากเป็นการลงเวลาผ่าน ESSPro และมีการกำหนดชื่อสถานที่ไว้จะแสดงเป็นชื่อสถานที่ หากลงเวลาในสถานที่ใดก็ได้ แล้วไม่ได้อยู่ในรัศมีของชื่อสถานที่ที่กำหนด จะแสดงเป็น ละติจูดและลองติจูด2. ตรวจสอบผ่านรายงานข้อมูลการ Import ข้อมูลการรูดบัตร – Scan ลายนิ้วมือ

เรียงตามรหัสพนักงาน


เรียงตามรหัสพนักงานแบบละเอียด


ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์