คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ - การ Import ข้อมูลการลงเวลาจาก Text File

FAQ - การ Import ข้อมูลการลงเวลาจาก Text File

Q:
A:
การ Import Time แบบ Import จาก Text File  จะต้องกำหนดรูปแบบเครื่องรูดบัตร เพื่อรองรับการ Import ข้อมูลการลงเวลาจาก Text File ก่อน

ตัวอย่าง Text File

          ข้อมูลใน Text File ที่ระบบต้องการจะต้องมีข้อมูลดังนี้

  • รหัสบัตรพนักงาน
  • วัน/เดือน/ปี ชม:นน

หมายเหตุ  การลงเวลา 1 ครั้ง ให้แยกเป็น 1 แถว

1. เลือก ระบบ “Time Attendance
2. เลือก “Import ข้อมูลการลงเวลาการทำงาน3. เลือกวันที่เริ่มต้น – สิ้นสุดที่ต้องการ Import ข้อมูล
4. เลือกการ Import Time จากเครื่องลงเวลา แบบ Import File จาก Text File
5. ติ๊กเครื่องหมายถูก เพื่อเลือกเครื่องลงเวลาที่ต้องการ
6. เลือกเครื่องลงเวลาที่ต้องการ Import (การการกำหนดรูปแบบเครื่องรูดบัตร)
7. ให้เลือก “Fileในคอลัมน์ ประเภท
8. เลือก Text File สำหรับ Import Time
9. เมื่อเลือกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กด “Next10.ระบบจะตรวจสอบข้อมูล Text File ดังภาพ เมื่อตรวสอบเรียบร้อยแล้วให้กด Importเพื่อดำเนินการ Import

หากวันที่ ไม่ถูกต้องจะแจ้งเตือนให้ทราบตามตัวอย่างรูปภาพ แถว ที่ 3

หากบัตรพนักงานไม่ตรงกับบัตรพนักงานในระบบ จะแจ้งเตือนให้ทราบตามตัวอย่างรูปภาพ แถว ที่ 411. ระบบจะตรวจสอบค่าที่ไม่สามารถ Import ได้ จากนั้นกด Nextและสร้าง Log File สรุปข้อมูลว่าบัตรพนักงานใดที่ไม่สามารถ Import ได้12. เมื่อระบบ Import แล้วจะแจ้งผลการ Import ดังภาพ และกด Finishเพื่อจบการ Import


สามารถตรวจสอบข้อมูลการ Import เวลาของพนักงานได้ 2 วิธี

  • บันทึกแก้ไขปรับปรุง Import Time
  • รายงานข้อมูลการ Import ข้อมูลการรูดบัตร – Scan ลายนิ้วมือ

 

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์