คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ-การเปลี่ยนวันหยุดเป็นกะงานในตารางการทำงาน

FAQ-การเปลี่ยนวันหยุดเป็นกะงานในตารางการทำงาน

Q:
A:
กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนวันหยุดเป็นวันทำงาน สามารถแก้ไขตารางการทำงานให้กับพนักงาน เช่น เปลี่ยนวันสงกรานต์ เป็นวันทำงาน หากมีการกำหนดตารางการทำงานให้พนักงานล่วงหน้าไปแล้ว สามารถแก้ไขตารางการทำงานก่อนการประมวลผลเวลาของพนักงานได้ตามรายละเอียดังนี้วิธีการดำเนินการเปลี่ยนวันหยุดให้เป็นวันทำงาน

 1. แก้ไขปฏิทินบริษัท
 2. ยกเลิกตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม
 3. กำหนดตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม
1. แก้ไขปฏิทินบริษัท
1.1. แก้ไขปฏิทินบริษัท โดยไปที่ Setup > กำหนดปฏิทินบริษัท > เลือกปฏิทินที่ต้องการแก้ไข


1.2. เลือก Tab ปฏิทินทำงาน > เลือกวันที่ ที่ต้องการแก้ไข (วันหยุดเป็นวันทำงาน) > คลิกขวา > ยกเลิกวันหยุด


1.3. ระบบจะแจ้งเตือนดังภาพ ให้ Click เพื่อยืนยันการยกเลิกวันหยุด


1.4. เมื่อยกเลิกแล้ว วันที่แก้ไขจะเปลี่ยนเป็นวันทำงาน ดังภาพ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ Save การแก้ไข


 1. ยกเลิกตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม
  2.1. ยกเลิกวันหยุด โดยไปที่ Time Attendance > บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน > More Action > ยกเลิกตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม


  2.2. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการยกเลิกตารางการทำงาน

  -  วันที่เริ่มต้น – วันที่สิ้นสุด

  -  เลือก  ยกเลิกวันหยุดกะ

  เงื่อนไขกำหนดกลุ่มพนักงาน

            หากต้องการแก้ไขให้กับพนักงานทุกคนในส่วนของกลุ่มพนักงานตรงนี้ไม่ต้องกรอกข้อมูล หรือหากต้องการกรองข้อมูลเฉพาะกลุ่ม สามารถเลือกกรองข้อมูลที่ต้องการกรองจากหน้าจอนี้ได้  จากนั้น Click  เพื่อไปขั้นตอนการยกเลิกถัดไป  2.3. ระบบจะแสดงรายชื่อพนักงานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อที่ 2 หากมีพนักงานคนใดที่ไม่ต้องการยกเลิกวันหยุด สามารถเลือก ยกเว้นการยกเลิกตารางวันหยุดได้  จากนั้น Click เพื่อไปขั้นตอนการยกเลิกถัดไป


  2.4. ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูล ดังภาพ


  2.5. หลังจากตรวจสอบแล้วจะแสดงรายการที่สามารถยกเลิกวันหยุดได้ ดังภาพ จากนั้น Click เพื่อไปขั้นตอนการยกเลิกถัดไป


  2.7. ระบบจะแสดงรายการที่ไม่สามารถยกเลิกได้ จากนั้น Click เพื่อไปขั้นตอนการยกเลิกถัดไป


  2.7. ระบบจะทำการประมวลผลเพื่อยกเลิกวันหยุด ดังภาพ  2.8. เมื่อประมวลผลยกเลิกวันหยุดแล้วจะแสดงผลการยกเลิกดังภาพ


  3. กำหนดตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม

  3.1. กำหนดตารางการทำงาน โดยไปที่ Time Attendance > บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน > More Action > กำหนดตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม


  3.2. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการกำหนดตารางการทำงาน

  -  วันที่เริ่มต้น – วันที่สิ้นสุด

  -  เลือก  กำหนดตารางการทำงาน

  -  เลือก  กำหนดตารางการทำงานแบบทั่วไป

  -  เลือกปฏิทินวันหยุด โดยการ Click

  -  เลือกรหัสกะงาน โดยการ Click

  เมื่อเลือกข้อมูลเสร็จแล้วให้ Click  3.3. เลือกเงื่อนไขกำหนดช่วงข้อมูลพนักงาน

  หากต้องการกำหนดให้กับพนักงานทุกคนในส่วนของกลุ่มพนักงานตรงนี้ไม่ต้องกรอกข้อมูล หรือหากต้องการกรองข้อมูลเฉพาะกลุ่ม สามารถเลือกกรองข้อมูลที่ต้องการกรองจากหน้าจอนี้ได้ แล้ว Click  หรือหากต้องการเลือกพนักงานรายคนสามารถเลือกพนักงานจาก Column รหัสพนักงาน โดย Click เมื่อเลือกช่วงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

  จากนั้น Click  ระบบจะแสดงการเตรียมข้อมูล ดังภาพ


  3.4. ระบบจะตรวจสอบข้อมูลพนักงานที่ไม่สามารถกำหนดตารางการทำงานเพิ่มได้ จากนั้น Click

  หมายเหตุ กรณีพนักงานใช้งานกะงานแบบ Flexible Time วันหยุดจะอิงจากปฏิทินบริษัทอัตโนมัติ จะไม่สามารถแก้ไขที่หน้าจอกำหนดตารางการทำงานแบบปกติได้  3.5. ระบบจะแสดงการประมวลผล

  3.6. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะแสดงผลการกำหนดกะงานดังภาพ


  3.7. เมื่อดำเนินการแล้ว ตารางการทำงานของพนักงานจะถูกแก้ไขจากวันหยุดเป็นวันทำงาน ดังภาพ


   ติดต่อเรา

   ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
   สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
   Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
   สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์