โปรโฒชัน

คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ-Import ตารางการทำงาน

FAQ-Import ตารางการทำงาน

Q:
A:

วิธีการกรอกข้อมูลในไฟล์ Import ตารางการทำงาน

การกำหนดตารางการทำงานที่เข้ากะ เช่นพนักงานฝ่ายผลิต ที่ต้องสลับกะงานเพื่อให้การผลิตดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง หากใช้วิธีการกำหนดตารางการทำงานแบบกลุ่มอาจจะไม่ตอบโจทย์การกำหนดตารางการทำงานแบบวนกะแบบนี้ ดังนั้นการ Import ตารางการทำงานสามารถนำมาใช้กำหนดกะงานแบบวนกะได้ โดยสามารถดึง Template Import Employee Promote ได้ที่

  1. Help > Create Template > Import Employee Work Schedule


  1. Time Attendance > บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน > More Action > Create Templateตัวอย่าง Template Import ตารางการทำงานวันที่เริ่มต้น       : ระบุวันที่เริ่มต้นการกำหนดตารางการทำงาน

วันที่สิ้นสุด        : ระบุวันที่สิ้นสุดการกำหนดตารางการทำงาน

  : เมื่อระบุวันที่เริ่มต้น และสิ้นสุดแล้วให้ Click   ระบบจะสร้างวันที่ที่กำหนดไว้ให้อัตโนมัติ

EmpCode       : ระบุรหัสพนักงานที่ต้องการ Import ตารางการทำงาน

วัน/เดือน/ปี      : แสดงวัน/เดือน/ปี

ให้ระบุกะงาน ดังนี้

  1. กรณีเป็นวันทำงาน

              ระบุ รหัสกะงานปกติ (อ้างอิงจาก Time Attendance > บันทึกข้อมูลกะงาน) เช่น A, B

  1. กรณีเป็นวันหยุดธรรมดา

              ระบุ H/ตามด้วยรายละเอียดวันหยุด เช่น H/Holidy, H/วันหยุด

  1. กรณีเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

              ระบุ SP/ตามด้วยรายละเอียดวันหยุด เช่น SP/วันขึ้นปีใหม่

วิธีการ Import ตารางการทำงานของพนักงาน

  1. ไปที่ More Action > Import ตารางการทำงาของพนักงานแล้ว ให้ดำเนินการเลือก Path File โดยการ Click  เพื่อเลือกที่เก็บไฟล์  หลังจากเลือก Path File แล้วให้เลือกวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดที่ต้องการ Import ข้อมูลตารางการทำงานของพนักงาน


2. เมื่อกด Next มาแล้วโปรแกรมจะแสดงข้อมูลกะงานของพนักงานตามการกรอกข้อมูลใน Excel File เมื่อตรวจสอบแล้วให้กด Next เพื่อไปหน้าจอการตรวจสอบค่าซ้ำ


3. เมื่อกด Next มาโปรแกรมจะตรวจสอบค่าซ้ำของกะงาน หากไม่มีค่าซ้ำจะแสดงเป็นค่าว่าง 


4. เมื่อกด Next แล้วโปรแกรมจะทำการประมวลผลข้อมูล

5. เมื่อโปรแกรมประมวลผล Import เสร็จแล้วโปรแกรมจะแจ้งผลการประมวลผลว่าเสร็จหรือไม่


สามารถตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงานหลังจาก Import ได้ที่

Time Attendance > บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน


 

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์