โปรโฒชัน

คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ-วิธีการตั้งค่าเพื่อส่ง Pay Slip ทางอีเมลให้พนักงานผ่าน HRMI

FAQ-วิธีการตั้งค่าเพื่อส่ง Pay Slip ทางอีเมลให้พนักงานผ่าน HRMI

Q:
A:

       เป็นรายงานที่ใช้สำหรับเรียกดูรายงานใบรับเงินเดือน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Pay Slip ซึ่งสามารถเรียกรายงานแล้ว Print รายงานผ่านเครื่องพิมพ์  ทั้งรูปแบบกระดาษ A4 ธรรมดา หรือในรูปแบบกระดาษต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังสามารถส่งให้พนักงานผ่านอีเมลได้  โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

  1. กำหนด Permission ของผู้มีสิทธิ์ส่งอีเมล
  2. เพิ่มอีเมลของพนักงานสำหรับใช้ส่ง Pay Slip
  3. การเรียกใช้งานรายงานใบรับเงินเดือน
หมายเหตุ  ต้องกำหนดการส่งอีเมลผ่านระบบให้สามารถส่งออกอีเมลจากระบบให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการตั้งค่า Send Pay Slip
สามารถดูคู่มือได้ที่ >> การตั้งค่าการใช้งาน E-mail

กำหนด Permission ของผู้มีสิทธิ์ส่งอีเมล

          สามารถเข้าถึงหน้าจอได้ที่ “Administrator” > “Define Permission” > เลือก Permission ของพนักงานที่มีสิทธิ์ในการส่งอีเมลให้พนักงาน จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ  1. เลือกระบบ “HRMI”
  2. เลือก Module “Payroll”
  3. เลือกรางาน “ใบรับเงินเดือน (Pay Slip)
  4. เลือก

          เมื่อเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้บันทึกการแก้ไขได้ตามปกติ

เพิ่มอีเมลของพนักงานสำหรับใช้ส่ง Pay Slip

          สามารถเข้าถึงหน้าจอได้ที่ “Personnel” > “บันทึกข้อมูลพนักงาน” > เลือกพนักงานทีต้องการบันทึกข้อมูลอีเมล จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ

          ให้ระบุอีเมลสำหรับส่ง Pay Slip ที่ “อีเมล 3”การเรียกใช้งานใบรับเงินเดือน

สามารถเข้าถึงหน้าจอได้ที่ “Payroll” > “รายงานใบรับเงินเดือน (Pay Slip)” > จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ

     หน้า Range ก่อน Preview รายงาน จะให้เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการเรียกดูรายงานใบรับเงินเดือน ซึ่งสามารถเลือกช่วงข้อมูลและ Click  ส่งจากหน้าจอนี้โดยไม่ต้อง Preview รายงาน หรือต้องการ Preview เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายงานก่อน  แล้ว Click  จาก Toolbar ของรายงานได้เช่นกัน 


เมื่อ Click แล้วระบบจะแจ้งเตือนก่อนส่งอีเมล ดังภาพเมื่อ Click “Yes” ระบบจะแสดงความคืบหน้าของการส่งอีเมล ดังภาพ


เมื่อระบบส่งอีเมลสำเร็จจะแจ้งผลการส่งอีเมล ดังภาพ


ตัวอย่างอีเมลที่ระบบส่งให้พนักงาน ดังภาพเมื่อเปิดไฟล์แนบ ระบบจะให้ระบุ Password ก่อนเปิดไฟล์  เพื่อความปลอดภัยของการเปิดดู Pay Slip
หมายเหตุ  หากใช้งานร่วมกับโปรแกรม Employee Self-Service (ESS) สามารถกำหนดรหัสผ่านสำหรับใช้งาน Pay Slip ได้ที่ FAQ-วิธีการ Set Email สำหรับใช้งาน E-Pay Slip

ตัวอย่างไฟล์ที่เปิดจากอีเมลที่ระบบส่งให้  จะแสดงดังภาพ


หมายเหตุ ตัวอย่างรายงานใบรับเงินเดือนเป็นรายงานมาตรฐานที่ระบบมีให้  หากแต่ละบริษัทมีการสั่ง Set Form ที่เป็นรูปแบบของแต่ละบริษัทเอง รายงานจะแสดงตามรายงานที่เลือก

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์