โปรโฒชัน

คำถามที่พบบ่อย FAQs

  • หน้าแรก

  • HRMI

  • HRMI : Personnel

  • การเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ของสวัสดิการประกันสังคมในระบบ HRMI และ ESS

การเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ของสวัสดิการประกันสังคมในระบบ HRMI และ ESS

  • หน้าแรก

  • HRMI

  • HRMI : Personnel

  • การเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ของสวัสดิการประกันสังคมในระบบ HRMI และ ESS

การเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ของสวัสดิการประกันสังคมในระบบ HRMI และ ESS

Q:

สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปีได้จนถึง 31 มีนาคม ของทุกปี  โดยสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทั้งในระบบ HRMI, ESS และเลือกแบบฟอร์มสำหรับเปลี่ยนแปลงในระบบ HRMI ดังนี้

A:

ระบบ HRMI

การเข้าถึงหน้าจอ โดยการเลือก "Personnel" > "บันทึกข้อมูลพนักงาน" เลือกพนักงานที่ต้องการแก้ไข > เลือก Tab ประกันสังคม และสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลให้พนักงานได้ตามตัวอย่างด้านล่าง

ระบบ ESS

การเข้าถึงหน้าจอ โดยการเลือก "Personnel" > "ข้อมูลส่วนตัว" > เลือก Tab ประกันสังคม และสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลให้พนักงานได้ตามตัวอย่างด้านล่าง

สำหรับแบบฟอร์มที่ใช้ในการขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีบัตรมาก่อน สามารถเลือกแบบฟอร์มในระบบ HRMI ได้ที่

"Payroll" > "สปส.9-02 แบบขอบัตรรับรองสิทธิ์การรักษาพยาบาล"

และ สำหรับแบบฟอร์มที่ใช้ในการขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล กรณีที่เคยมีบัตรแล้ว สามารถเลือกแบบฟอร์มในระบบ HRMI ได้ที่

"Payroll" > "สปส.9-03/1 แบบขอเปลี่ยนแปลงบัตรรับรองสิทธิ์การรักษาพยาบาล"

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์