คำถามที่พบบ่อย FAQs

Solution สำหรับแก้ไขปัญหา Error “String was not recognized as a valid DateTime.”

Solution สำหรับแก้ไขปัญหา Error “String was not recognized as a valid DateTime.”

Q:
A:

1. เข้าโปรแกรม Internet Information Services (IIS) Manager

2. เลือก Focus ที่ Application ProsoftHCM > Double Click ที่ .NET Globalization

3. ปรับการตั้งค่า Culture และ UI Culture ให้เป็น Format อื่นที่ไม่ใช่ Format ที่ใช้ในปัจจุบัน > ทดสอบโปรแกรม HCM อีกครั้ง หากยังพบปัญหาอยู่ให้กลับมีตั้งค่าใหม่โดยการเลือก Format อื่นจนกระทั่งโปรแกรมใช้งานได้

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์