รายละเอียดการบริการ Maintenance

รายละเอียดการบริการ Maintenance

รายละเอียดการบริการ Maintenance
การบริการที่ศูนย์โปรซอฟท์ (In house) สิทธิสำหรับลูกค้า Maintenance หมดอายุสัญญา Maintenance
1. มีเจ้าหน้าที่  Support  รับผิดชอบประจำแต่ละบริษัท  Support 
2. อบรมการใช้งาน Online ฟรี อบรมการใช้งาน
3. การแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาประกอบด้วย ให้คำปรึกษา
3.1 คำปรึกษาทางโทรศัพท์และบริการถาม - ตอบทาง E-Mail
3.2 ทาง Internet, Remote Access และ Prosoft Quick Support (TeamViewer)
4. การ Update Version Program การ Update Version Program
4.1 เป็นการ Update Version Program ที่ลูกค้าใช้โปรแกรม Standard เท่านั้น
5. การ Upgrade Version program  การ Upgrade Version program
5.1 เป็นการ Upgrade Version Program ที่ลูกค้าใช้โปรแกรม Standard เท่านั้น ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ Upgrade
6. การติดตั้งและทดสอบโปรแกรม Online การติดตั้งและทดสอบโปรแกรม Online
6.1 การย้ายระบบงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์
6.2 การติดตั้งระบบงานใหม่
7. บริการ Set Form ตามรูปแบบ ฟรีตาม Package ที่ได้รับสิทธิ์ บริการ Set Form ตามรูปแบบ ฟรีตาม Package ที่ได้รับสิทธิ์
8. บริการโอนข้อมูลค่าเริ่มต้น Master Files จะได้รับสิทธิ์ฟรีครั้งแรก ตาม Package ที่ได้รับสิทธิ์ บริการโอนข้อมูลค่าเริ่มต้น Master Files จะได้รับสิทธิ์ฟรีครั้งแรก ตาม Package ที่ได้รับสิทธิ์
9. จัดส่ง E-Newsletter เพื่อ update ข่าวสารแจ้งใหม่  จัดส่ง E-Newsletter เพื่อ update ข่าวสารแจ้งใหม่  E-Newsletter
10. สามารถดูข้อมูล ของ FAQ ได้ที่ Click
11. กรณีแผ่นโปรแกรมได้รับความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยหรือภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ ท่านสามารถทำหนังสือแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อขอรับแผ่น โปรแกรมต้นฉบับใหม่ (ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ Maintenance) การให้บริการ การให้บริการ
บริการนอกสถานที่ ( Maintenance On Site) จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้ สิทธิสำหรับลูกค้า Maintenance หมดอายุสัญญา Maintenance
1. เจ้าหน้าที่ Consultant บริการ Onsite จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้
1.1 กรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบด้วย สมุทรปราการ นนทบุรี เท่านั้น 5,000 บาท/คน/Mandays
1.2 ต่างจังหวัด 7,000 บาท/คน/Mandays
1.3 ค่าพาหนะเดินทางเจ้าหน้าที่บริการ (MA Consultant) ต่างจังหวัด 2,000 บาท/คน/Mandays ยกเว้นระยะทางเกินกว่า 300 Km. (เดินทางโดยเครื่องบิน) เช่น ขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ ใช้อัตราค่าเดิน ทาง 1,000 บาท/ Mandays
2. การบริการกรณีผู้ใช้มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์หากท่านต้องการ การบริการนอกสถานที่จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น  การบริการกรณีผู้ใช้มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์หากท่านต้องการ
2.1 การย้ายระบบงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์
2.2 การติดตั้งระบบใหม่
- กรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบด้วย สมุทรปราการ นนทบุรี เท่านั้น 3,000  บาท /คน/Mandays
- ต่างจังหวัด 4,000 บาท /คน/Mandays
บริการเสริม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สิทธิสำหรับลูกค้า Maintenance หมดอายุสัญญา Maintenance
1. บริการเซ็ตฟอร์ม 3,000 บาท/ฟอร์ม บริการเซ็ตฟอร์ม
2. โอนย้ายข้อมูลเริ่มต้น 5,000 บาท/ครั้ง โอนย้ายข้อมูลเริ่มต้น
3. โอนย้ายยอดยกมา คิดค่าใช้จ่ายตาม Man/days ที่เกิดขึ้นจริง  โอนย้ายยอดยกมา

Download Document

 8344
ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์