• หน้าแรก

 • HR Articles

 • ตัวช่วยประเมินผลพนักงาน 360 องศา ให้มีประสิทธิภาพ ด้วย Prosoft HCM

ตัวช่วยประเมินผลพนักงาน 360 องศา ให้มีประสิทธิภาพ ด้วย Prosoft HCM

 • หน้าแรก

 • HR Articles

 • ตัวช่วยประเมินผลพนักงาน 360 องศา ให้มีประสิทธิภาพ ด้วย Prosoft HCM

ตัวช่วยประเมินผลพนักงาน 360 องศา ให้มีประสิทธิภาพ ด้วย Prosoft HCM

การประเมินผลงานของพนักงาน ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริหารทำการวัดผลการทำงานและวัดประสิทธิภาพของพนักงานในแต่ละปี เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นแรงจูงใจให้พนักงานพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น ยังรวมไปถึงการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน หรือการเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งการประเมินในแต่ละครั้งถือเป็นกุญแจสำคัญของผู้บริหารเลยก็ว่าได้ เพราะนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่สร้างทั้งแรงจูงใจให้พนักงานแล้ว ยังสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย ดังนั้นขอสรุปเหตุผลหลักที่ต้องประเมินผลงานของพนักงานดังนี้

ทำไมองค์กรถึงต้องมีการประเมินผลงานพนักงาน

 1. เพื่อวัดผลประสิทธิภาพและการปฎิบัติงานของพนักงาน
 2. เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของพนักงานแต่ละคน
 3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการในการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถของพนักงานในการทำงานที่ดีขึ้น
 4. ใช้เป็นเหตุผลในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นเงินเดือน และการให้โบนัสตามผลงาน
 5. สร้างแรงบันดาลใจ การประเมินผลงานที่เป็นบวกและการให้คำชมสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน ช่วยให้พวกเขารู้สึกพึงพอใจและยินดีที่ทำงานให้ดีขึ้น
 6. จัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานและช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหานั้นให้เหมาะสม
 7. การประเมินผลงานเป็นกระบวนการที่ต้องสร้างระบบที่มีความยั่งยืนและทันสมัย เพื่อให้การประเมินเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและพนักงานในระยะยาว

ระบบประเมินผลพนักงาน HCM คืออะไร

ระบบประเมินผลพนักงาน HCM คือ เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นเลิศด้วยกระบวนการวางกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อช่วยให้การประเมินผลงาน และ สมรรถนะของพนักงาน (Competency) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ระบบประเมินที่รองรับได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ประเมินผลงานแบบ 360 องศา ประเมินสมรรถนะ ประเมินผลสัมฤทธิ์ KPI พนักงานประเมินตนเอง ประเมินองค์กร ประเมินประจำปี ผู้บริหารสามารถตรวจสอบแบบประเมินของพนักงานภายใต้สังกัดได้ พร้อมออกรายงานสรุปผลการประเมินให้พนักงานทราบคะแนนของตนเองในด้านต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังสามารถใช้งานผ่าน Smart Phone ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ของคนรุ่นใหม่

เข้าใจพนักงานของคุณมากยิ่งขึ้น
ด้วยระบบประเมินผลแบบ 360 องศา จาก HCM

การประเมินผลพนักงานนับว่าเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้บริหารเองและรวมถึงพนักงาน หากประเมินไม่ดีหรือคุณภาพไม่ดีพอ จะส่งผลเสียทำให้ผู้บริหารและพนักงาน เกิดความไม่เข้าใจกัน ทั้งเรื่องทัศนคติที่เป็นลบ ไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน หรือเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้จัดการและพนักงาน แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพราะเรามีระบบการประเมินงานพนักงานจาก Prosoft HCM มาแนะนำให้คุณได้เลือกใช้ ที่มาด้วยระบบการประเมินผลแบบ 360 องศา ที่รองรับการประเมินหลากหลายรูปแบบ ครบจบที่ระบบเดียว โดยอ้างอิงจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์องค์กร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและนำไปสู่ความมั่นคงขององค์กร

Performance Management
บันทึก ประเมินผล KPI ประเมินสมรรถนะ สรุปผลการประเมิน ครบทุกมิติ

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งสามารถประเมิน KPI, ประเมินสมรรถนะ Competency หรือจะประเมินอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ สำหรับการจัดการใน Performance Management สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

 • กำหนดรอบในการประเมินในแต่ละปี
 • กำหนดรูปแบบการประเมิน ว่าจะประเมินเฉพาะ KPI หรือ จะประเมินเฉพาะ Competency หรือจะเลือกประเมินทั้ง 2 แบบ
 • สามารถให้พนักงาน หรือจะให้หัวหน้างาน บันทึก KPI แทนได้
 • สามารถให้พนักงาน หรือหัวหน้างาน หรือผู้ประเมินแทน ประเมิน KPI ของพนักงานได้
 • เมื่อสรุปคะแนนผลการปฏิบัติงานแล้วต้องการแก้ไข สามารถ Adjust ยอดคะแนนหรือเกรดของพนักงานได้
 • สามารถสรุปรายงานการประเมินตามรอบ หรือสรุปประเมินทั้งปีได้

ระบบประเมินผลพนักงาน

เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นเลิศ

ประเมินผลงานแบบ 360
วัด KPI ได้หลากหลาย
ประเมินสมรรถนะ
ใช้งานง่าย วัดผลได้จริง

สรุป การประเมินผลงานพนักงานเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กร ช่วยให้องค์กรทราบถึงประสิทธิผลของพนักงานแต่ละคน และช่วยในการพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากรภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้การทำงานของพนักงานสามารถดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ได้ ดังนั้นองค์กรควรให้ความสำคัญในการดำเนินกระบวนการประเมินผลงานอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม

หากคุณกำลังมองหาระบบประเมินผลพนักงานที่จะช่วยคุณเข้าใจพนักงานของคุณมากยิ่งขึ้น และพร้อมเติบโตไปกับองค์กร ห้ามพลาดกับระบบประเมินผลพนักงาน จาก Prosoft HCM โดยท่านสามารถลงทะเบียนใช้งานได้ที่ คลิก


ติดตามเกร็ดความรู้ดีๆ เพิ่มเติมได้ที่
บทความ: www.prosofthcm.com
 814
ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์