Talent Management บริหารจัดการผู้มีความสามารถ โดดเด่น

Talent Management บริหารจัดการผู้มีความสามารถ โดดเด่นTalent Management หรือ ระบบการบริหารจัดการคนเก่ง เป็นเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางหนึ่งที่ในปัจจุบันองค์กรจํานวนมากกำลังให้ความสนใจกับการบริหารจัดการคนเก่งที่มีอยูในองค์กร หากจะกำหนดนิยามของ Talent Management ก็อาจกล่าวได้ว่า Talent Management หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์และวางแผนที่มีความสอดคล้องกันในการหาแหล่งที่มา (Sourcing) กลั่นกรอง (Screening) การคัดเลือก (Selection) การนําไปใช้ (Deployment) การพัฒนา (Development) และการทําให้คงอยู่(Retention) ของทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูงและ สามารถทํางานได้อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

นี่คือเหตุผลว่าทำบริษัท ห้างร้าน องค์กรต่างๆ ควรลงทุนกับการบริหารจัดการพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความสามารถเพื่อรักษาให้พนักงานอยู่กับบริษัทต่อไป

เพื่อดึงคนเก่งเอาไว้

การดึงเอากลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่งมาใช้จะช่วยเปิดโอกาสในการดึงดูดคนเก่ง มีศักยภาพเข้ามาและยังคงอยู่ทำงาน กลยุทธ์ที่ว่านี้นอกจากยังช่วยดึงคนเก่งๆ เอาไว้แล้ว ยังช่วยร้างแบรนด์ให้น่าสนใจรวมไปถึงส่งผลให้เกิดผลการดำเนินกิจการที่เปลี่ยนไปด้วย หมายความง่ายๆ ว่าถ้าบริษัทคุณมีคนเก่งช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ ผลลัพธ์ที่คุณจะได้คือผลประกอบการขององค์กรที่ดีขึ้น

สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน

การที่บริษัทหนึ่งๆ ลงทุนกับกลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่งจะช่วยสร้างให้แรงจูงใจให้พนักงานให้ยังคงทำงานอยู่กับองค์กรนั้นๆ ต่อไป จากข้อมูลการสำรวจด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลโดย Chandler and Macleod พบว่า 91% ของลูกจ้างระบุว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่แค่เพียงเรื่องเงิน แต่บริษัทต้องให้ความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจที่มีต่อบริษัท

ช่วยรักษาตำแหน่งสำคัญ

การบริหารจัดการคนเก่งช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนในการวางตำแหน่งสำคัญๆ ให้กับหนักงาน หมายถึงว่าบริษัทจะสามารถบริหารจัดการตำแหน่งสำคัญๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างราบรื่นและลดภาระงานให้กับพนักงานคนอื่นๆ ที่ถ้าหากไม่มีการจัดการตรงไหนไว้ ย่อมส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานให้กับลูกจ้าง

การนำเอาวิธีบริหารจัดการคนเก่งจะช่วยให้บริษัทสามารถระบุได้ว่าพนักงานคนไหนมีความสามารถโดดเด่นที่สุดสำหรับงานงานนั้นเพื่อลดปัญหาการจัดการและข้อร้องเรียนน้อยที่สุด ทั้งยังช่วยการันตีด้วยว่าคนเก่งๆ ระดับท็อปๆ จะยังคงอยู่กับบริษัทต่อไป

ช่วยทำให้เกิดความรู้สึกร่วมของพนักงาน

ระบบบริหารจัดการคนเก่งจะช่วยให้บริษัทสามารถบริษัท สามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอในการพัฒนาบุคลากรที่การันตีการพัฒนาทักษะ ความสามารถ นอกจากนี้พนักงานยังได้รู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในขั้นตอนการพัฒนาบุคคล อันจะนำมาสู่การมั่งทำงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

รักษาลูกจ้างชั้นยอดไว้

การบริหารจัดการที่ดีจะช่วยให้บริษัทสามารถรักษาคนเก่งในองค์กรให้ยังคงทำงานขับเคลื่อนกิจการต่อไป ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการต้องสรรหาบุคคลใหม่ๆ และการจัดการที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ

อย่างที่ทราบกันแล้วว่า การบริหารจัดการคนเก่งช่วยให้ลูกจ้างรู้สึกมีส่วนร่วม ได้พัฒนาศักยภพาและมีแรงจูงใจในการทำงาน จะช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานไปตามเป้าหมายที่ว่าไว้ แน่นอนว่าถ้าฟันเฝืองเหล่านี้สามารถทำงานได้ดี การเดินสู่เป้าหมาย ลูกค้าพึงพอใจในบริการคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

ความพึงพอใจลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

การจัดการคนเก่งในบริษัทอย่างเป็นระบบนั้นจะช่วยให้องค์กรสามารถที่จะบูรณาการการทำงานเพื่อไปถึงเป้าในการดำเนินกิจการได้ และเมื่อระบบมีการบูรณาการมากขึ้น ความพึงพอใจของลูกค้าย่อมเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ทั้งหมดนี้คือข้อดีที่เราแนะนำว่าทำไมการลงทุนในการบริหารจัดการคนเก่งจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพราะเมื่อลูกจ้างรู้สึกดี ถูกพัฒนาศักยภาพเต็มที่ ย่อมส่งผลการผลประกอบการของบริษัทในทางที่ดี 

สามารถอ่านบทความ ลักษณะงาน HR ด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน และ บทความน่าสนใจอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่นี้

ที่มา : talentmind.ai

 6850
ผู้เข้าชม
ทำเว็บธุรกิจ ทําเว็บขายของ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb

HR Articles

HR คือส่วนงานแรกขององค์กรที่ต้องเจอกับคลื่น Digital Disruption ส่งผลให้หลายองค์กรหันมามุ่ง Transform สู่ Digital HR เปิดเทรนด์ประเทศไทยและทั่วโลก พบคนส่วนใหญ่หันหน้าสู่อาชีพฟรีแลนซ์มากกว่าทำงานประจำ
817 ผู้เข้าชม
หลาย ๆ คนน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจไปในทิศทางเดียวกัน งาน HR คือแผนกที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องพนักงานของบริษัท รับพนักงานเข้า ดูแลพนักงานที่อยู่ ทำเรื่องให้คนออก ดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงานทุกคน ภาพต่าง ๆ เหล่านั้นอาจจะเป็นภาพที่ HR สร้างให้ตัวเองมาโดยตลอด แต่ในวันนี้ HR ยังควรรักษาเพียงภาพนี้เอาไว้อย่างเหนียวแน่นหรือไม่
524 ผู้เข้าชม
กิจการใดที่มีลูกจ้างเกิน 100 คน ต้องจ้างคนพิการอย่างน้อย 1 คน ถ้าบริษัทไม่จ้างไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม ต้องจ่ายเข้ากองทุนพัฒนาชีวิตคนพิการ (ค่าแรงขั้นต่ำ x 365) กรณีมีพนักงาน 200 คน ต้องจ้างคนพิการ 2 คน แต่มีพนักงานคนพิการเพียงแค่ 1 คน ถือว่าไม่เป็นไปตามข้อบังคับ บริษัทต้องจ่ายเข้ากองทุนดังกล่าวทดแทนคนพิการอีก 1 คน
492 ผู้เข้าชม
ขึ้นชื่อว่า "คน" ยังไงคงไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ยิ่งในยุคธุรกิจขยายตัว ตอบรับกับการ เปลี่ยนแปลงรอบด้านด้วยแล้ว การวางกลยุทธ์ธุรกิจย่อมหลีกไม่พ้นต้องวางกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล และพัฒนาคนด้วยเช่นกัน ล่าสุด ดีลอยท์ฯได้เปิดเผยผลสำรวจที่เรียกว่า "Talent Edge 2020" ซึ่ง ร่วมทำกับฟอร์บส อินไซต์ส เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานในประเด็นต่าง ๆ ครอบคลุม 400 บริษัทที่มีขนาดธุรกิจมูลค่ามากกว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ในอเมริกาเหนือ, เอเชีย-แปซิฟิก, ยุโรป, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
2737 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์