กลยุทธ์การพัฒนาคนปี 2563

กลยุทธ์การพัฒนาคนปี 2563

มีงานเขียนทำนอง White Paper ไม่ถึงกับเรียกว่าวิจัยทีเดียวนัก ชื่อว่า ระบบอัตโนมัติ : ผลกระทบต่อแรงงาน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต จัดทำโดย สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล (บทความวิจัยฉบับเต็ม เผยแพร่ในงาน HR Day สามารถหาอ่านได้จากเว็บของสมาคมฯ หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่สมาคม) บทความนี้มีสาระสำคัญหลายเรื่อง แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงประเด็นเดียว คือ ผลกระทบของการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้นั้น เป็นวิกฤติหรือโอกาสกันแน่ ดูที่ผลกระทบก่อนค่ะ

ระบบอัตโนมัติส่งผลกระทบต่อ

1. กลยุทธ์ทางธุรกิจ

2. วัฒนธรรมการทำงาน

3. โครงสร้างองค์การ

4. อัตรากำลังลด ทดแทน หาใหม่

5. กระบวนการทำงาน 

6.ทักษะของพนักงาน

ข้อ 6 นี่ละค่ะสำคัญสุดๆ เพราะวงจรชีวิตการทำงานนั้น ต้องมีพนักงานอย่างแน่นอน ยังขาดไม่ได้ แม้ว่าจะใช้ระบบ
อัตโนมัติมากแค่ไหน คนก็ยังต้องมีอยู่เคียงด้วยเสมอ จะเป็นผู้ควบคุม กำกับ ตรวจสอบหรือทำคู่ขนานไปด้วยกัน
ก็แปลว่ายังมีคนแน่นอน แต่คนที่จะทำบทบาทเช่นว่านั้นได้ ต้องเป็นคนแบบใหม่ค่ะ ส่วนหนึ่งของบทความที่ปรากฏ
ในรายงาน เป็นการสัมภาษณ์นายจ้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทุกคนพูดตรงกันว่า “พนักงานต้อง Re Skill
, Up Skill”

Re Skill 

ความหมายที่ผู้เขียนขออธิบายเองแบบนักวิชาเกินว่า หมายถึง คนที่มีพื้นฐานทักษะอยู่แล้วบ้าง เป็นคนมี
ศักยภาพที่จะพัฒนาได้ สนใจอยากรู้ เต็มใจที่จะเปิดสมองยอมรับสิ่งใหม่ๆ แม้ว่าจะผ่านการทำงานมานานแล้วก็ตาม
มีทัศนคติในทางบวก มองการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก มองเห็นโอกาสมากกว่าวิกฤติ

Up Skill 

หมายถึง คนที่มีพื้นฐานตรงอยู่แล้วโดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ แต่อาจเป็นความรู้เก่า ไม่ทันสมัย ไม่กลัว
เทคโนโลยี มีศักยภาพพร้อมให้เติมศาสตร์ใหม่ลงไปให้สมบูรณ์ พวกนี้ใช้เวลาไม่มากในการเติมน้ำให้เต็มแก้ว
เพียงชี้แนะแนวทางให้ก็สามารถต่อเติมเองได้ อาศัยการกำกับดูแลนิดหน่อยก็วิ่งฉิว

การ Re Skill และ Up Skill นั้น ผู้เขียนถือเป็น Keyword ที่สำคัญ ที่นักพัฒนาบุคลากรต้องหยิบมาตีแผ่ให้ได้ว่า
ต้องลงมือทำอะไรบ้าง ซึ่งเพียงแนวทางการวางกลยุทธ์ ควรอ่านเพิ่มเติมจากรายงานฉบับเต็ม ซึ่งมีจำนวนหน้าไม่มาก
ประมาณ 70 หน้าเท่านั้น แต่ประโยชน์มหาศาล ที่สำคัญคือไม่ใช้ความรู้สึก ไม่ใช้การเชื่อตามที่เขาบอก ไม่ใช่
ข้อสันนิษฐาน แต่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ได้จากการเสวนาโต๊ะกลม การสัมภาษณ์ การค้นคว้าจากวิธีปฏิบัติ
ที่เกิดขึ้นจริง สามารถบอกได้ว่าปี 2562 นั้น ประเทศไทยมีการใช้ AI/Robot เพียง 4 พันเกือบ 5 พันตัวเท่านั้น
แต่จะเติบโตเร็วและสูงในปีต่อๆ ไป 

อ่านบทความน่าสนใจเกี่ยวกับHRและภาษี ได้ที่นี้


ที่มา : www.dst.co.th

 543
ผู้เข้าชม
ทำเว็บธุรกิจ ทําเว็บขายของ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb

HR Articles

โอกาสทองของคนอยากมีบ้าน-คอนโดเป็นของตัวเอง เพราะปี 2562 นี้ผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรกในราคาที่ไม่เกิน 5,000,000 บาท สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท จากมติเห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ของรัฐบาล หนึ่งในมาตรการที่ได้รับความสนใจและถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่อยากเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย คือ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
418 ผู้เข้าชม
ก่อนที่จะกล่าวถึงเรื่อง คุณสมบัติของผู้นำ มองย้อนยุคกลับไปสู่อดีต สิ่งแรกซึ่งเป็นสัจธรรมของชีวิตและสังคมที่ใคร่ขอนำมาย้ำความสำคัญไว้ ณ โอกาสนี้คือ หากไม่มีวันนั้นย่อมไม่มีวันนี้ การที่ชี้ให้หวนกลับไปมองสู่อดีต เพื่อประโยชน์ของคนในยุคปัจจุบัน ซึ่งพึงได้รับอย่างลึกซึ้ง น่าจะได้แก่ ผลจากการคิดได้ถึงสิ่งอันเป็นที่มา ย่อมทำให้เกิดการเจริญสติภายในรากฐานของแต่ละคน เพื่อให้ชีวิตอนาคตรู้ความจริงและใช้ เป็นพื้นฐานในการก้าวต่อไปได้มั่นคงยิ่งขึ้น ผู้ใหญ่ในอดีตเคยยืนยันสัจธรรมของการดำเนินชีวิต ฝากไว้ให้ลูกหลานรับไปพิจารณาว่า จะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ ขอให้ทำหน้าที่ ณ จุดนั้นอย่างดีที่สุด อย่าได้ คิดโลภโมโทสัน ทำให้เกิดความทุกข์แก่ตนเอง และสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อยู่ ร่วมกันในสังคม
1065 ผู้เข้าชม
โซลูชั่นเพื่อการคิดคำนวณเวลาขององค์กรโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ค่าใช้จ่าย จะมุ่งเป้าไปยังการคิดและคำนวณเวลาทำงานของพนักงาน รวมถึงค่าตอบแทน หน้าที่และแผนกที่สังกัด ทั้งยังให้ส่วนบริหารตรวจสอบและติดตามผล พร้อมกับตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วย ต่อไปนี้เป็นการตรวจสอบและตรวจวัดที่คุณอาจนำไปใช้ เพื่อประเมินชุดซอฟต์แวร์สำหรับงานดังกล่าว
2373 ผู้เข้าชม
ความเป็นธรรมในการบริหารค่าจ้าง หลายๆ บริษัทที่มีการบริหารค่าจ้างเงินเดือน ต่างก็พยายามที่จะสร้างความเป็นธรรมในเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นในองค์กรทั้งนี้ ก็เพื่อที่จะทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าองค์กรมีความเป็นธรรมในการบริหาร ค่าจ้างเงินเดือน
1318 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์