คำถามที่พบบ่อย FAQs

HRMI : Payroll

90 รายการ
กรณีจ่ายเบี้ยเลี้ยงพนักงานทุกสัปดาห์
กรณีไม่สามารถลบบันทึกการจ่ายได้
กรณีต้องการทราบวิธีการคำนวณภาษีของโปรแกรม HRMI ในส่วนของเงินได้ประจำ
กรณีที่ไม่สามรถลบบันทึกการจ่ายได้ มีวิธีอย่างไรเพื่อให้สามารถทำการลบเอกสารได้
กรณีการประมวลผลรายได้ของพนักงานรายวันไม่ถูกต้องเนื่องจากมีการคิดภาษีให้
กรณีที่แก้ไขบันทึกการจ่ายแบบแจกแจงแล้ว แต่โปรแกรมไม่ยอมให้ save
กรณีต้องการประมวลผลรายได้ โดยยังไม่ได้ใช้ในส่วนของ Time Attendance
กรณีต้องการกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับงวดการจ่ายพิเศโบนัสรวมกับเงินเดือน
กรณีต้องการกำหนดวิธีการปัดเศษเงินและการปัดเศษเวลา

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์