โปรโฒชัน

คำถามที่พบบ่อย FAQs

08-การกำหนดตารางการทำงานให้กับพนักงานแบบกลุ่ม

08-การกำหนดตารางการทำงานให้กับพนักงานแบบกลุ่ม

Q:
A:

1. ไปที่เมนู Time Attendance > บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน

  


2. ไปที่ Option More Action > กำหนดตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม

  


3. ระบุเงื่อนไขการกำหนดตารางการทำงานของพนักงาน ในหน้าจอกำหนดตารางการทำงานของพนักงานแบบรวม รายละเอียดดังต่อไปนี้ > Click Next

  

  • กำหนดตารางการทำงาน
  • วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุด : วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุด สำหรับการกำหนดตารางการทำงานของพนักงาน
           ๐  ลักษณะกะงาน

               -  กำหนดตารางการทำงานแบบทั่วไป : กำหนดตารางการทำงานโดยใช้การกะงานเดียวกันทั้งหมด

               - กำหนดตารางการทำงานแบบวนกะงาน : กำหนดตารางการทำงานแตกต่างกันในแต่ละสัปดาห์

               - รูปแบบตารางการทำงาน : รูปแบบตารางการทำงานของพนักงาน ที่มีการกำหนดไว้

               - ปฏิทินวันหยุด : ปฏิทินบริษัทที่มีการกำหนดวันทำงาน วันหยุด และวันหยุดประจำปี

               - ตารางกำหนดกะงาน : กำหนดรหัสกะงาน และทำเครื่องหมายถูก ในวันที่ต้องการกำหนดตารางการทำงาน

  • กำหนดวันหยุด

           ๐  หัวข้อ : ข้อความที่จะแสดงในตารางการทำงานสำหรับวันหยุด

           ๐  แทนที่กะงานด้วยวันหยุดบริษัท : ทำเครื่องหมายถูก กรณีต้องการกำหนดให้วันหยุดตามปฏิทินบริษัทเป็นวันทำงานปกติ

           ๐  กำหนดวันหยุด : ทำเครื่องหมายถูก ในวันที่ต้องการกำหนดวันหยุด


4. กำหนดเงื่อนไขของพนักงาน ที่ต้องการกำหนดจำนวนวันอนุญาตลา > Click Next

  


5. แสดงรายชื่อของพนักงานทั้งหมดที่โปรแกรมจะทำการกำหนดตารางการทำงาน > Click Next

  


6. โปรแกรมจะทำการประมวลผลเพื่อตรวจสอบกะงานที่ซ้ำของพนักงานแต่ละคน และแสดงในหน้าจอ

  
  

                 

            โดยสามารถทำเครื่องหมายถูกในช่องว่างเพื่อยกเลิกตารางการทำงานในวันดังกล่าวได้ในส่วน “ยกเลิก” > click Next


7. การกำหนดตารางการทำงานเสร็จสมบูรณ์ > แสดงผลจำนวนพนักงานที่ทำการประมวลผลวันลาคงเหลือสำเร็จ และไม่สำเร็จ

  
  

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์