คำถามที่พบบ่อย FAQs

06-การกำหนดจำนวนวันอนุญาตลาแบบกลุ่มให้กับพนักงานแบบมีเงื่อนไข

06-การกำหนดจำนวนวันอนุญาตลาแบบกลุ่มให้กับพนักงานแบบมีเงื่อนไข

Q:
A:

1. ไปที่เมนู Time Attendance > บันทึกจำนวนวันอนุญาตลา

    

2. ไปที่ Option More Action > กำหนดจำนวนวันอนุญาตลาแบบกลุ่ม

    

3. ระบุข้อมูล เพื่อกำหนดเงื่อนไขของพนักงานสำหรับการกำหนดจำนวนวันอนุญาตลาตามรายละเอียดต่อไปนี้> Click แสดงข้อมูลพนักงาน

    

  • ประเภทการลา
: ประเภทการลาที่ต้องการกำหนดจำนวนวันอนุญาตลา
  • ปี
: ปีที่ต้องการกำหนดจำนวนวันอนุญาตลา
  • เงื่อนไขกำหนดจำนวนวันลาให้พนักงาน

           -  กำหนดจำนวนวันอนุญาตลาให้พนักงาน ไม่มีเงื่อนไข

: กำหนดให้พนักงานเท่ากันทุกคน

           -  กำหนดจำนวนวันอนุญาตลาให้พนักงาน มีเงื่อนไข

: กำหนดจำนวนอนุญำญาตลาให้พนักงานตามช่วงอายุงาน
  • เงื่อนไขกรณีกำหนดชั่วโมงการลาเกินจำนวนชั่วโมงทำงานภายใน1วัน

           -  จำนวนชั่วโมงที่เกินมานำมาเพิ่มเป็นจำนวนวันอนุญาตลา

: กรณีกำหนดชั่วโมงเกินกะงานให้เพิ่มเป็นจำนวนวันอนุญาตลา

           -  ลดจำนวนชั่วโมงลงไม่ให้เกินจำนวนชั่วโมงทำงานใน1วัน

: กรณีกำหนดชั่วโมงเกินกะงานสามารถตัดจำนวนชั่วโมงทิ้งได้
  • เงื่อนไขการกำหนดกลุ่มพนักงาน

           -  หน่วยงาน

: สำหรับพนักงานที่สังกัดในหน่วยงานตามช่วงที่กำหนด

           -  กลุ่มพนักงาน

: สำหรับพนักงานที่อยู่ในกลุ่มพนักงานตามช่วงที่กำหนด

           -  ประเภทพนักงาน

: สำหรับประเภทพนักงานที่กำหนด

           -  ตำแหน่งงาน

: สำหรับพนักงานในตำแหน่งงานตามช่วงที่กำหนด

           -  ระดับพนักงาน

: สำหรับพนักงานระดับตามช่วงที่กำหนด

           -  รหัสพนักงาน

: สำหรับพนักงานตามช่วงรหัสพนักงานที่กำหนด

4. Tab รายชื่อพนักงาน แสดงรายฃื่อพนักงาน พร้อมกับจำนวนวันอนุญาตลา > Click OK


   

5. กำหนดจำนวนวันอนุญาตลาเสร็จสมบูรณ์ แสดงข้อมูลจำนวนวันอนุญาตลาของพนักงาน


   

   

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์