คำถามที่พบบ่อย FAQs

04-การประมวลผลวันลายกไปปีถัดไป

04-การประมวลผลวันลายกไปปีถัดไป

Q:
A:

1. ไปที่เมนู Time Attendance > ประมวลผลวันลาคงเหลือยกไป

  


2. เลือกปีภาษีก่อนหน้า > เลือกคำนวณวันลาคงเหลือยกไปปีถัดไป > Click Next

  


3. กำหนดเงื่อนไขของพนักงานที่ต้องการประมวลผลวันลายกไปในปีถัดไป > Click Next

  


4. เลือกประเภทการลา > ระบุจำนวนวันลาไม่เกิน

  


5. หน้าจอแสดงจำนวนวันลาคงเหลือของปีถัดไป > Click Process

  


6. แสดงข้อความแจ้งเตือน เพื่อยืนยันการประมวลผลวันลาคงเหลือ > Click Yes

  


7. โปรแกรมประมวลผลวันลาคงเหลือเสร็จสมบูรณ์ > แสดงผลจำนวนพนักงานที่ทำการประมวลผลวันลาคงเหลือสำเร็จ และไม่สำเร็จ


  
  

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์