คำถามที่พบบ่อย FAQs

01-ขั้นตอนการ Backup,Restore New Database

01-ขั้นตอนการ Backup,Restore New Database

Q:
A:

การ Connect เข้า SQLEXPRESS

1. Start window > Programs > Microsoft SQL Server 2005 > SQL Server Management Studio Express

         

2. จะปรากฏหน้า Connect Server 2005


         

Server name : ระบุชื่อ Server ให้ถูกต้อง
Authentication : กำหนด SQL Server Authentication
Login : sa หรือ User ที่ได้กำหนด
Password : prosoft หรือ ที่ได้ตั้งค่าไว้


ปัญหาที่พบในการ Connect เข้า SQLEXPRESS

1. กำหนด Server name ผิด เพราะค่า Default ของการติดตั้ง SQLEXPRESS ต้องมี Format
    ดังนี้ “SERVERNAME/SQLEXPRESS”

2. การ Connect SQLEXPRESS ถ้าไม่กำหนดรหัส sa จะไม่สามารถ Connect database ได้


การ New Database

1. Click ขวาที่ Database > เลือก New Database…  

 

         

2. ระบุชื่อ Database ที่ต้องการ Restore > OK


         

3. Add > เลือก Database ที่ Backup > OK


         
4. Click เลือก database ที่ต้องการ Restore


         

5. เลือก Options

5.1 restore options เป็น Overwrite the existing database


         

5.2 เลือก OK เพื่อเริ่มการ Restore database


         

ปัญหาที่พบในการ Restore database

1. Path Microsoft SQL Server ที่ใช้อยู่ไม่ถูกต้อง

1.1 cilck Restore with Standby จะปรากฏ Path Default ของ SQL SERVER


         

1.2 Copy มาวาง ที่ Path : Restore the database file as ให้ถูกต้องซึ่ง การตั้งชื่อ File Restore As

      ต้องไม่ซ้ำกับ ชื่อ Database ที่มีอยู่ในระบบ


         

1.3 เมื่อใส่ Path file ถูกต้องและชื่อ ไฟล์.mdf และ .ldf ไมซ้ำกันแล้ว > เลือก Restore Leave the Cannot be

      RESTORE WITH RECOVERY > เลือก OK เพื่อเริ่มการ Restore database


         

1.4 Copy มาวาง ที่ Path : Restore the database file as ให้ถูกต้องซึ่ง การตั้งชื่อ File Restore As

      ต้องไม่ซ้ำกับ ชื่อ Database ที่มีอยู่ในระบบ


         


1.5 การ Restore database เสร็จสมบูรณ์


         


การ Backup database

1. Click ขวาที่ System Database > Tasks > Backup…


         


2. Add > เลือก Path ที่ต้องการเก็บไฟล์ Backup > ระบุชื่อ ไฟล์ Backup > OK


         3. Path file และ ชื่อไฟล์ Backup แสดงในหน้าจอส่วนของ Destination > OK เพื่อเริ่มการ Backup database


         


3.1 การ Backup database เสร็จสมบูรณ


          

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์