คำถามที่พบบ่อย FAQs

FAQ-การจัดเก็บไฟล์เพื่อนำส่ง ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเตอร์เน็ต

FAQ-การจัดเก็บไฟล์เพื่อนำส่ง ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเตอร์เน็ต

Q:
A:
การจัดเก็บไฟล์เพื่อนำส่ง ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเตอร์เน็ต
 

โปรแกรม Prosoft HRMI สามารถจัดเก็บข้อมูลนำส่ง ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเตอร์เน็ตได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. การ Generate Textfile ภงด.1 จากโปรแกรม Prosoft HRMI

2. ติดตั้ง, ใช้งานโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 และการนำส่งไฟล์เข้า Web site สรรพากร

 

1. การ Generate Textfile ภงด.1 จากโปรแกรม Prosoft HRMI

1.1. ไปที่ Payroll > จัดเก็บข้อมูลนำส่ง


1.2. เลือกช่วงข้อมูล

ปีภาษี                       : เลือกปีภาษีที่ต้องการ Export Text File

เดือน                        : เลือกเดือนที่ต้องการ Export Text File

ครั้งที่จ่ายประจำเดือน     : เลือกครั้งที่ที่ต้องการ Export Text File

  • กรณีงวดการจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง สามารถเลือกครั้งที่ 1 หรือ “ครั้งสุดท้าย”
  • กรณีงวดการจ่ายมากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง ให้เลือก “ครั้งสุดท้าย”

เมื่อเลือกช่วงข้อมูลจะแสดงงวดการจ่ายตามที่เราระบุช่วงข้อมูล จากนั้นให้เลือก  Generate Text File ในงวดที่ต้องการ Export Text File จากนั้น Click (รายชื่อพนักงานมาจากการประมวลผลรายได้เท่านั้น)

หมายเหตุ ระบบจะ Default เลือกพนักงานทั้งหมดตามงวดที่เลือกที่มีการประมวลผล หากต้องการเลือกกรองข้อมูลสามารถกรองข้อมูลก่อน Click  1.3. เมื่อ Click  แล้วจะแสดงรายชื่อพนักงานที่ Tab “ข้อมูลนำส่ง ธนาคาร” ก่อน 1.4. ให้เลือก Tab “ข้อมูลนำส่ง สปส./ภาษี” เพื่อตรวจสอบข้อมูลของประกันสังคมและภาษีก่อนจะทำการ Export ข้อมูล1.5. เลือก Tab “ประกันสังคม/ภาษี”

-  เลือก  Generate Text File

- เลือก Path ที่ต้องการเก็บไฟล์ ที่ Generate โดยการ Click

- เลือก  ภ.ง.ด.1 ยื่นผ่าน Internet และสามารถแก้ไขชื่อ Text File ได้โดยให้ระบุ .txt ต่อท้ายชื่อ Text File

- Click  เพื่อดำเนินการ Export Text File1.6. เมื่อ  แล้ว เมื่อ Export ข้อมูลสำเร็จแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนว่า “Generate ข้อมูลลงไฟล์สำเร็จ” ให้ Click

และ Click  เพื่อออกจากหน้าจอ ระบบสอบถามว่าต้องการจบการทำงานหน้าจอจัดเก็บข้อมูลนำส่งหรือไม่ หากต้องการออกให้ Click  เพื่อยืนยันการออกจากหน้าจอ2. ติดตั้ง, ใช้งานโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 และการนำส่งไฟล์เข้า Web site สรรพากร

เนื่องจากสรรพากรปรับปรุงโปรแกรมมีผลตั้งแต่วันที่ 6/10/2564 เป็นต้นไป จะต้องโอนย้ายผ่านโปรแกรม RD Prep ก่อนตาม Link ในข้อ 2

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์