โปรโฒชัน

คำถามที่พบบ่อย FAQs

  • หน้าแรก

  • HRMI

  • HRMI : Payroll

  • เอกสารที่ฝ่ายบุคคลสามารถเรียกข้อมูลจากระบบ HRMI ให้พนักงานนำไปยื่นข้อมูลที่สรรพากร มีอะไรบ้าง?

เอกสารที่ฝ่ายบุคคลสามารถเรียกข้อมูลจากระบบ HRMI ให้พนักงานนำไปยื่นข้อมูลที่สรรพากร มีอะไรบ้าง?

  • หน้าแรก

  • HRMI

  • HRMI : Payroll

  • เอกสารที่ฝ่ายบุคคลสามารถเรียกข้อมูลจากระบบ HRMI ให้พนักงานนำไปยื่นข้อมูลที่สรรพากร มีอะไรบ้าง?

เอกสารที่ฝ่ายบุคคลสามารถเรียกข้อมูลจากระบบ HRMI ให้พนักงานนำไปยื่นข้อมูลที่สรรพากร มีอะไรบ้าง?

Q:

A:

เอกสารที่ต้องเตรียมให้พนักงานที่ระบบเราสามารถดึงข้อมูลให้พนักงานได้นั้น  สามารถเข้าถึงได้ที่ Module "Payroll"  ในส่วนของ Payroll Goverment Report

เช่น ลย.01 , ภงด.91, 50 ทวิ เป็นต้น

ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์