โปรโฒชัน

คำถามที่พบบ่อย FAQs

  • หน้าแรก

  • HRMI

  • HRMI : Payroll

  • ต้องการตรวจสอบค่าลดหย่อนพนักงานในการประมวลผลรายได้ของคนพิการมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์มีวิธีอย่างไร

ต้องการตรวจสอบค่าลดหย่อนพนักงานในการประมวลผลรายได้ของคนพิการมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์มีวิธีอย่างไร

  • หน้าแรก

  • HRMI

  • HRMI : Payroll

  • ต้องการตรวจสอบค่าลดหย่อนพนักงานในการประมวลผลรายได้ของคนพิการมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์มีวิธีอย่างไร

ต้องการตรวจสอบค่าลดหย่อนพนักงานในการประมวลผลรายได้ของคนพิการมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์มีวิธีอย่างไร

Q:
A:

Q : ต้องการตรวจสอบค่าลดหย่อนพนักงานในการประมวลผลรายได้ของคนพิการมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

A : วิธีการตรวจสอบ ดังนี้

 1. สามารถเข้าที่ระบบ Module Payroll > ประมวลผลรายได้ 2. เมื่อเข้ามาหน้าประมวลผลรายได้พนักงาน ให้ทำการ Click > Check > จะแสดงหน้าตรวจสอบภาษีพนักงาน รวมถึงข้อมูล หักเงินกรณีคนพิการ

     ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ติดต่อเรา

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
สามารถติดต่อทีมงานสนับสนุนได้ที่
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์