Other

142 รายการ
" เอาอีกแล้ว…..ทำไม่ได้ตามที่พูด "
2750 ผู้เข้าชม
"เรื่องน่าคิด ชีวิตคนทำงาน"
3036 ผู้เข้าชม
"นวัตกรรม" สร้างคน สร้างค่าธุรกิจ
5835 ผู้เข้าชม
(CPM) ศัพท์ใหม่ทางการจัดการ?
2043 ผู้เข้าชม
“มนุษย์เงินเดือน” อาชีพนี้ดีอย่างไร?
1250 ผู้เข้าชม
1 ชั่วโมง กับProf.W.Chan Kim และ Blue Ocean Strategy
2708 ผู้เข้าชม
10 วิธีหาร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ดี ๆ
2805 ผู้เข้าชม
24 วิธีการป้องกันไวรัส
1841 ผู้เข้าชม
5 ขั้นตอนในการคัดเลือกซอฟท์แวร์ HR
1323 ผู้เข้าชม
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรหรือ ERP (Enterprise Resource Planning ) คือระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ระบบงานทางด้านบัญชีและการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต รวมถึงระบบการกระจายสินค้า เพื่อช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดเวลาและขั้นตอนการทำงานได้อีกด้วย
15198 ผู้เข้าชม
e-Workflow กับงาน HR
6223 ผู้เข้าชม
Flash Drive ติดไวรัสมีโปรแกรมสแกนไวรัสช่วย
3481 ผู้เข้าชม
GMail
979 ผู้เข้าชม
HR กับประชาคมอาเซียน
1122 ผู้เข้าชม
HR ยุค Next Gen : Hi Tech & Human Touch
3226 ผู้เข้าชม
HRIT ไอที กับ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
8252 ผู้เข้าชม
35096 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์