Other

142 รายการ
" เอาอีกแล้ว…..ทำไม่ได้ตามที่พูด "
3466 ผู้เข้าชม
"เรื่องน่าคิด ชีวิตคนทำงาน"
3256 ผู้เข้าชม
"นวัตกรรม" สร้างคน สร้างค่าธุรกิจ
6150 ผู้เข้าชม
(CPM) ศัพท์ใหม่ทางการจัดการ?
2317 ผู้เข้าชม
“มนุษย์เงินเดือน” อาชีพนี้ดีอย่างไร?
1386 ผู้เข้าชม
1 ชั่วโมง กับProf.W.Chan Kim และ Blue Ocean Strategy
2909 ผู้เข้าชม
10 วิธีหาร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ดี ๆ
3319 ผู้เข้าชม
24 วิธีการป้องกันไวรัส
1969 ผู้เข้าชม
5 ขั้นตอนในการคัดเลือกซอฟท์แวร์ HR
1430 ผู้เข้าชม
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรหรือ ERP (Enterprise Resource Planning ) คือระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ระบบงานทางด้านบัญชีและการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต รวมถึงระบบการกระจายสินค้า เพื่อช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดเวลาและขั้นตอนการทำงานได้อีกด้วย
15712 ผู้เข้าชม
e-Workflow กับงาน HR
6584 ผู้เข้าชม
Flash Drive ติดไวรัสมีโปรแกรมสแกนไวรัสช่วย
3570 ผู้เข้าชม
GMail
1069 ผู้เข้าชม
HR กับประชาคมอาเซียน
1218 ผู้เข้าชม
HR ยุค Next Gen : Hi Tech & Human Touch
3329 ผู้เข้าชม
HRIT ไอที กับ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
8965 ผู้เข้าชม
40716 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์