ทั่วไป

ทั่วไป

3 รายการ
แผงผังเว็บไซต์ Prosoft HCM
1302 ผู้เข้าชม
พนักงานที่มีศักยภาพภายในองค์กรนั้นจะมีมากขึ้น ขณะที่จำนวนพนักงานที่มีศักยภาพในตลาดแรงงานมีน้อยลง การสรรหาพนักงานใหม่จึงต้องเป็นพนักงานที่มาจากบริษัทคู่แข่ง ทำให้ปีนี้เป็นปีที่ท้าทายสำหรับแวดวงบริหารบุคคล
4027 ผู้เข้าชม
4862 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์