บริการเสริม

บริการเสริม

บริการเสริม

นอกเหนือจากบริการออนไลน์ เรายังดูแลให้บริการถึงที่ใส่ใจทุก
การแก้ไขปัญหา เต็มใจให้คำแนะนำ เพิ่มความอุ่นใจตลอดการใช้งานโปรแกรม

        บริการปรับแต่งฟอร์ม

บริการปรับแต่งฟอร์ม (Set Form)

เริ่มต้น 3,000 บาท/ฟอร์ม

      บริการเจ้าหน้าที่

บริการเจ้าหน้าที่ Consult

5,000 บาท/man-days

หมายเหตุ ค่าบริการ Consult ต่างจังหวัด ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก

         บริการเจ้าหน้าที่ติดตั้งโปรแกรม

บริการเจ้าหน้าที่ติดตั้งโปรแกรม

เริ่มต้น 3,000 บาท/man-days

หมายเหตุ ค่าบริการติดตั้งต่างจังหวัด (ไม่ใช่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี) ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก

       โอนย้ายข้อมูลเริ่มต้น

โอนย้ายข้อมูลเริ่มต้น (Master Files)

เริ่มต้น 5,000 บาท/man-days

เช่น ข้อมูลองค์กร, หน่วยงาน, ตำแหน่งงาน, ระดับพนักงาน, ข้อมูลส่วนตัวพนักงาน, ประกันสังคม และ ค่าลดหย่อน เป็นต้น

 5389
ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์