เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

Prosoft Comtech

บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จำกัด

บริษัทในเครือ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ที่มีประสบการณ์พัฒนาซอฟต์แวร์มากว่า 27 ปี
วิสัยทัศน์ (Vision) : "เป็น Good To Great Company เพื่อก้าวสู่แบรนด์ระดับโลก"
พันธกิจ (Mission) : "ทำให้ชีวิตการทำงานดีขึ้น"

ที่ทำการ
287 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
เว็บไซต์
โทรศัพท์
02-402-6560
วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 น. - 17:45 น.
เลขที่ Software House
0237
ธุรกิจ
ผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRMI (Human Resource Management intelligent) และระบบบริหารทุนมนุษย์ HCM (Human Capital Management)
ก่อตั้ง
19 กุมภาพันธ์ 2557
ทุนจดทะเบียน
4,000,000 บาท
จำนวนพนักงาน
50 คน
ผู้ถือหุ้นหลัก
คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด 100%
 25188
ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์