ตัวช่วยคำนวณภาษีปี 2562

ตัวช่วยคำนวณภาษีปี 2562

ตัวช่วยคำนวณภาษีปี 2562


เงินได้

เงินได้ประจำ

บาท
(เงินเดือน /เดือน) *

เงินได้ไม่ประจำ

โบนัส
บาท
เงินได้อื่นๆ
บาท
บาท

ลดหย่อนภาษี

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้สุทธิ อัตราภาษี จำนวนภาษีของแต่ละช่วง จำนวนภาษีสะสมของคุณ
1 - 150,000 บาท ยกเว้น 0
150,001 - 300,000 บาท 5 % 7,500
300,000 - 500,000 บาท 10 % 20,000
500,001 - 750,000 บาท 15 % 37,500
750,001 - 1,000,000 บาท 20 % 50,000
1,000,001 - 2,000,000 บาท 25 % 250,000
2,000,001 - 5,000,000 บาท 30 % 600,000
มากกว่า 5,000,001 บาทขึ้นไป 35 % อัตราสูงสุดตามการคำนวณ
บาท
 7116
ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์