• หน้าแรก

  • News

  • ทำไมถึงต้องเปลี่ยนจาก Excel มาเป็น Prosoft HRMI

ทำไมถึงต้องเปลี่ยนจาก Excel มาเป็น Prosoft HRMI

  • หน้าแรก

  • News

  • ทำไมถึงต้องเปลี่ยนจาก Excel มาเป็น Prosoft HRMI

ทำไมถึงต้องเปลี่ยนจาก Excel มาเป็น Prosoft HRMI

         ในปัจจุบัน Microsoft Excel ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการบันทึกข้อมูลรวมไปถึงการคำนวณข้อมูลของระบบงานต่าง ๆ เช่น ระบบงานฝ่ายบุคคล ฝ่ายบัญชี หรือระบบงานจัดซื้อสินค้าอย่างแพร่หลาย ซึ่งการใช้งาน Microsoft Excel นั้นทำได้โดยเขียนสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ระหว่างช่องของตาราง เพื่อสร้างเป็นฟังก์ชันที่จำเป็น ซึ่งมีสูตรคำนวณที่ค่อนข้างซับซ้อน และอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย

         ดังนั้นโปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI จึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้ฝ่ายบุคคล สามารถจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของ องค์กร พนักงาน รวมไปถึง การคำนวณเงินเดือน/ค่าจ้าง ได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชั่นพื้นฐานของระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันทั้งหมด และแน่นอนว่านอกจากจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว ยังทำให้การทำงานง่ายและสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลสรุปในการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป

 “Prosoft HRMI” และ “Microsoft Excel” มาดูกันว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไร...?

Prosoft HRMI Microsoft Excel
 1. ฟังก์ชั่นพื้นฐานสำหรับการบันทึกข้อมูล  องค์กร พนักงาน รวมไปถึงการคำนวณต่าง ๆ  มีการออกแบบตารางในการทำงาน
และ ผูกสูตรการคำนวณเรียบร้อย พร้อมใช้งาน 
 ต้องออกแบบตาราง ผูกสูตรคำนวณเอง
 2. ช่องทางการบันทึกข้อมูล และการเก็บรักษา  ข้อมูลทั้งหมด  สามารถทำงานร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
และมีจัดเก็บข้อมูลด้วย Microsoft SQL Database
 สามารถทำงานร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 3. ข้อมูลที่จัดเก็บ  สามารถจัดเก็บข้อมูลในรูแบบ ข้อความ,  ตัวเลข, รูปภาพ, ไฟล์  สามารถจัดเก็บข้อมูลในรูแบบ ข้อความ, ตัวเลข, รูปภาพ
 4. การทำงานเป็นทีม  ใช้งานได้หลายคน หลายสาขา
โดยมีการ Update ข้อมูลแบบ Real-time
 ใช้ได้ทีละ 1 User /1 สาขา
และต้องUpdate ข้อมูลเองตลอดเวลา
 5. ความโปร่งใสในกิจการ  มีบันทึกประวัติการใช้งานของผู้ใช้ทุกคน  ไม่สามารถบันทึกประวัติการใช้งานได้ ตรวจสอบยาก
 6. สูตรในการคำนวณ  มีสูตรคำนวณที่ถูกต้องและพร้อมใช้งาน  ต้องทำการคำนวณสูตรเองทั้งหมด
 7. เมื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มมากขึ้น  ใช้งานได้ตามปกติ บันทึกข้อมูลทุกอย่างได้เหมือนเดิม  ต้องแยก Worksheet หรือสร้างไฟล์ใหม่
 8. การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ   มีระบบค้นหาข้อมูลที่ฉลาด  ค้นหาตามเงื่อนไข
 9. ดูรายงานสรุปผล  สามารถเปิดดูรายงานได้ท้นที ไม่ต้องนั่งรื้อหาเอกสาร  ต้องเขียนสูตร และสร้างแผนภาพเอง
 10. วัตถุประสงค์ของซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยให้ฝ่ายบุคคลสามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน

และนำข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ในการคำนวณ และ
ออกรายงานพร้อมนำส่งราชการ หรือนำส่งผู้บริหารได้
 เพื่อช่วยในการคำนวณ
และวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากในรูปแบบตาราง

 1181
ผู้เข้าชม
ทำเว็บธุรกิจ ทําเว็บขายของ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb

ข่าวล่าสุด

DEPA สนับสนุนการซื้อซอฟต์แวร์ฝ่ายบุคคล ให้ SME มูลค่าสูงสุดถึง 10,000 บาท เราขอมอบสิทธิพิเศษนี้สำหรับธุรกิจ SMEs เมื่อซื้อโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ของProsoft HCM รับส่วนลดไปเลย มูลค่า 10,000 บาท
3328 ผู้เข้าชม
ก่อนจะลาหรือวางแผนท่องเที่ยว อย่าลืมเช็กวันหยุดกันนะคะ
7766 ผู้เข้าชม
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหาร Prosoft Group ได้เข้าเยี่ยมชมลูกค้าในจังหวัดระยอง เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ มาพัฒนาต่อยอดโปรแกรมสำเร็จรูปให้ตอบโจทย์และช่วยเหลือธุรกิจลูกค้ามากยิ่งขึ้น
748 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์