Approve Center

Approve Center

Approve Center

ระบบอนุมัติที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบและติดตามเอกสารแต่ละรายการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วผ่านระบบ E-mail ทั้งผู้ร้องขอและผู้อนุมัติจะทราบความเคลื่อนไหวของเอกสารตลอดเวลา ทำให้ลดขั้นตอนงานเอกสารขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ดีขึ้น และยังรองรับการกำหนดสิทธิ์ต่าง ๆ เช่น สิทธิ์การมองเห็น สิทธิ์การอนุมัติ การอนุมัติแทนตามช่วงเวลา รวมถึงสิทธิ์การอนุมัติแบบลำดับขั้นตามเงื่อนไขของแต่ละองค์กร

ระบบอนุมัติที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบและติดตามเอกสาร

ระบบอนุมัติ

ระบบจัดการกำหนดสิทธิ์และการอนุมัติ

บันทึกสิทธิ์การมองเห็น

สำหรับกำหนดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูลของ User สามารถมองเห็นพนักงานกลุ่มใด หรือหน้าจอใดได้บ้าง  

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกลำดับขั้นการอนุมัติ

ใช้สำหรับกำหนดสิทธ์การอนุมัติเอกสาร ที่มีผู้อนุมัติมากกว่า 1 ลำดับขั้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกผู้อนุมัติแทนตามช่วงเวลา

ใช้สำหรับกำหนดผู้อนุมัติแทนกรณีผู้อนุมัติเดิมไม่สามารถอนุมัติเอกสารได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา

ใช้สำหรับบันทึกขอทำงานล่วงเวลา (OT) 

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกขออนุมัติลา

ใช้สำหรับการบันทึกขออนุมัติลา

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกอนุมัติการร้องขอ

เป็นหน้าจอสำหรับผู้อนุมัติเอกสาร  ซึ่งหน้าจอนี้จะแสดงรายละเอียดของผู้ที่ขออนุมัติเท่านั้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

เมนูบันทึกขออนุมัติแลกกะงาน

ใช้สำหรับให้พนักงานขออนุมัติแลกกะงานกับพนักงานท่านอื่น

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนกะงาน

ใช้สำหรับให้พนักงานขออนุมัติเปลี่ยนกะงานของตัวพนักงานเอง

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา

ใช้สำหรับให้พนักงานบันทึกขอแก้ไขเวลาการมาทำงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม
 3033
ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์