Loan Management

Loan Management

Loan Management

เป็นระบบที่แยกมาจากระบบ Welfare เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการสวัสดิการเงินกู้ของพนักงาน โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขเงินกู้ต่าง ๆ ได้มากขึ้น แล้วจัดสรรให้กับพนักงานแต่ละคน สามารถรองรับการคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก กำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดได้ และสามารถปรับแก้ยอดจ่ายหรือชำระเงินกู้แต่ละงวดได้ และประมวลรายได้-รายหักที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการเงินกู้ทั้งหมด เข้าสู่ระบบ Payroll

Loan Management

ระบบจัดการสวัสดิการเงินกู้ของพนักงาน

บันทึกคำร้องเงินกู้

ใช้สำหรับบันทึกคำร้องขอรับสวัสดิการเงินกู้รูปแบบต่างๆที่กำหนด

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกจ่ายเงินกู้

ใช้สำหรับบันทึกจ่ายเงินกู้ให้กับพนักงานที่คำร้องเงินกู้ผ่านการอนุมัติแล้ว

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกชำระเงินกู้

ใช้สำหรับบันทึกชำระคืนเงินกู้ สำหรับคำร้องเงินกู้ที่ผ่านการอนุมัติและจ่ายเงินแล้ว

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประมวลผลเงินกู้เข้าเงินเดือน

ใช้สำหรับประมวลผล รายการจ่าย-ชำระเงินกู้

เรียนรู้เพิ่มเติม

บันทึกยกเลิกเงินกู้

ใช้สำหรับยกเลิกเงินกู้ของพนักงานเป็นรายบุคคล

เรียนรู้เพิ่มเติม

 2219
ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์