วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารและขั้นตอนยืนยันการชำระเงิน

 

ชำระเงินโดยการโอน

แจ้งชำระเงิน

1. ชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จำกัด ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
  ธนาคาร เลขบัญชี สาขา
ไทยพาณิชย์ 843-215903-3 มีโชค (เชียงใหม่)
ttb ทหารไทยธนชาต 485-2-22276-1 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
2. ขั้นตอนยืนยันการชำระเงิน
 
  1. Email หลักฐานการโอนเงิน (Pay-In Slip) ให้ระบุชื่อบริษัท / ชื่อผู้ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
  2. Email สำเนาหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เพื่อทางบริษัทจะได้มีการจัดส่ง Key License พร้อม จดหมายแจ้ง รหัสบริการ ให้กับลูกค้า
  3. หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ฉบับจริง) ให้จัดส่งมาทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันหลังจากโอนชำระเงินแล้วเพื่อที่ทาง บริษัท จะได้ส่งใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ไปยังบริษัทของท่าน (จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ทุกวันพุธ)
  4. เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0505557001846 (สำนักงานใหญ่) 287 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
  5. "การชำระค่าสินค้า/บริการไม่รวมค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน"
หมายเหตุ
  1. บริษัท โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งเอกสาร ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน สำหรับบริษัทที่มีการจัดส่ง หนังสือรับรองการหัก ณ.ที่จ่าย (ฉบับจริง) มาแล้วเท่านั้น
  2. กรณีที่ทางบริษัทฯ ของท่านมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์บริษัทฯ รบกวนแฟกซ์ ภพ.09 มาให้กับทาง Emali > sale@prosofthcm.com, account@prosofthcm.com
    เนื่องจากทางบริษัทฯจะได้จัดส่งเอกสารและเปิดใบกำกับภาษีหรืออื่นฯ ได้ถูกต้องค่ะ
 5784
ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์