• หน้าแรก

  • News

  • ข่าวสาร HRMI : ระบบ HRMI รองรับฐานคำนวณภาษีปี 2560 แล้วนะ

ข่าวสาร HRMI : ระบบ HRMI รองรับฐานคำนวณภาษีปี 2560 แล้วนะ

  • หน้าแรก

  • News

  • ข่าวสาร HRMI : ระบบ HRMI รองรับฐานคำนวณภาษีปี 2560 แล้วนะ

ข่าวสาร HRMI : ระบบ HRMI รองรับฐานคำนวณภาษีปี 2560 แล้วนะ

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้า Modify รบกวนแจ้งความประสงค์การ Update ผ่านเจ้าหน้าที่ เนื่องจากไม่สามารถติดตั้งโปรแกรม Standard ได้

- FAQ เพิ่มเติม CLICK -

ปรับฐานภาษีในช่วงอัตราร้อยละ 30 และอัตราร้อยละ 35

เงินได้สุทธิต่อปี (บาท) อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ฐานคำนวณภาษีเดิม
5,000,001 ขึ้นไป 35% 4,000,0001 ขั้นไป
2,000,0001 - 5,000,000 30% 2,000,001 - 4,000,000
1,000,001 - 2,000,000 25% 1,000,001 - 2,000,000
750,001 - 1,000,000 20% 750,001 - 1,000,000
500,001 - 750,000 15% 500,001 - 750,000
300,001 - 500,000 10% 300,001 - 500,000
150,001 - 300,000 5% 150,001 - 300,000
0 - 150,000 ได้รับการยกเว้น 0 - 150,000

เพิ่มวงเงินหักค่าใช้จ่าย

เหมาจ่าย 50% ของเงินได้แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (จากเดิม เหมาจ่าย 40% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 60,000 บาท)

เพิ่มค่าลดหย่อน

ผู้มีเงินได้ : ลดหย่อนได้ 60,000 บาท (จากเดิม 30,000 บาท)
คู่สมรส : ลดหย่อนได้ 60,000 บาท (จากเดิม 30,000 บาท)
บุตร : ลดหย่อนได้ 30,000 บาท/คน (จากเดิม 15,000 บาท/คน สูงสุดไม่เกิน 3 คน)
 3084
ผู้เข้าชม
ทำเว็บธุรกิจ ทําเว็บขายของ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb

ข่าวล่าสุด

DEPA สนับสนุนการซื้อซอฟต์แวร์ฝ่ายบุคคล ให้ SME มูลค่าสูงสุดถึง 10,000 บาท เราขอมอบสิทธิพิเศษนี้สำหรับธุรกิจ SMEs เมื่อซื้อโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ของProsoft HCM รับส่วนลดไปเลย มูลค่า 10,000 บาท
3317 ผู้เข้าชม
ก่อนจะลาหรือวางแผนท่องเที่ยว อย่าลืมเช็กวันหยุดกันนะคะ
7604 ผู้เข้าชม
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหาร Prosoft Group ได้เข้าเยี่ยมชมลูกค้าในจังหวัดระยอง เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ มาพัฒนาต่อยอดโปรแกรมสำเร็จรูปให้ตอบโจทย์และช่วยเหลือธุรกิจลูกค้ามากยิ่งขึ้น
745 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์