ระบบจัดการข้อมูลพนักงานออนไลน์ ESS

ระบบจัดการข้อมูลพนักงานออนไลน์ ESS

Produce Better Work Faster With Your Team

ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นงานซื้อ ขาย คลังสินค้า ลงบัญชี ก็สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ผ่านระบบออนไลน์ อัพเดทและติดตามความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา ดูรายงานสรุปภาพรวมทั้งหมดในหน้าเดียว

ESS (Employee Self Service)

ระบบสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบุคคล
เพื่อให้พนักงานสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัว ผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Web Browser)

Employee Self Service

เป็นระบบแรกของโปรแกรมบริหารงานบุคล ใช้ในการทำงานของฝ่ายบุคคล เพื่อให้พนักงานสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวในเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Web Browser) เช่น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร การปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว บันทึกร้องขออนุมัติต่างๆ ซึ่งผู้บริหารสามารถเข้าไปพิจารณาอนุมัติการร้องขอผ่านระบบ ESS8 ได้เช่นกัน

Employee Self Service
โปรแกรมบริหารงานบุคล

HR implementation

  • สนับสนุนผู้ใช้งานระดับพนักงานและผู้บริหารให้ใช้งานได้ทุกที่ตลอดเวลาผ่าน Web Browser
  • ตอบสนอง Mobility Office สำหรับธุรกิจที่มีหลายสาขาและต้องการความคล่องตัวสูง
  • สะดวกในการตรวจสอบอัตรากำลังคนประจำวันของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารงานบุคคล

Key of Feature

  • สามารถบันทึกคำร้องขอต่างๆ เช่น ขอทำงานล่วงเวลา, ขออนุมัติลา, อนุมัติการร้องขอ, พร้อมส่ง E-mail ถึงผู้มีสิทธิ์ อนุมัติทันที ซึ่งสามารถสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเก่า
  • ผู้บริหารสามารถพิจารณา อนุมัติ เอกสารการร้องขอประเภทต่างๆ ของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว เพราะระบบจะแจ้งเตือนอัตโนมัติในรูปแบบ Alert และ E-mail แจ้งผลการอนุมัติเอกสารแต่ละขั้นให้ทราบ
  • สามารถเรียกดูเอกสารการลาของตนเอง, ข้อมูลของพนักงานที่อยู่ภายใต้สังกัดและพนักงานที่ถูกกำหนดสิทธิ์ให้มองเห็นข้อมูลได้ ทั้งรูปแบบกราฟแสดงข้อมูลการลา, ตารางกะงาน, ปฏิทินวันหยุดของบริษัท และ Productivity ของพนักงาน ซึ่งรวมอยู่ในหน้าจอเดียวกัน
  • สามารถเรียกดู, แก้ไข, เพิ่มข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ หรือ ข้อมูลของพนักงานที่อยู่ภายใต้สังกัด และพนักงานที่ถูกกำหนดสิทธิ์ให้มองเห็นข้อมูลได้ เช่น ข้อมูลรายละเอียดทั่วไป, ข้อมูลสถานภาพส่วนตัว, ข้อมูลสังกัดหน่วยงาน, ข้อมูลสัญญาการจ้างงาน
Productivity
 28799
ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์