จรรยาบรรณเกี่ยวกับเวิล์ดไวด์เว็บ (WWW.)

จรรยาบรรณเกี่ยวกับเวิล์ดไวด์เว็บ (WWW.)

     •  ห้ามใส่รูปภาพที่มีขนาดใหญ่ไว้ในเว็บเพ็จเพราะทำให้ผู้ที่เรียกดู ต้องเสียเวลามากในการแสดงภาพเหล่านั้น ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนมากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยโมเด็มทำให้ผู้เรียก ดูรูปภาพขนาดใหญ่เบื่อเกินกว่าที่จะรอชมรูปภาพนั้นได้
 

     •  เมื่อเว็บเพ็จที่สร้างขึ้นมาต้องการสร้าง link ไปยังเว็บเพ็จของผู้อื่น ควรแจ้งให้เจ้าของเว็บเพ็จนั้นทราบซึ่งสามารถแจ้งได้ทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์
 

     •  ถ้ามีวิดีโอหรือเสียงบนเว็บเพ็จควรระบุขนาดของไฟล์วิดีโอหรือไฟล์ เสียงไว้ด้วย (เช่น 10 KB, 2 MB เป็นต้น) เพื่อให้ผู้เรียกดูสามารถคำนวนเวลาที่จะใช้ในการดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอหรือ ไฟล์เสียงนั้นควรตั้งชื่อ URL ให้ง่าย ไม่ควรมีตัวอักษรตัวใหญ่ปนกับตัวอักษรตัวเล็กซึ่งจำได้ยาก
 

     •  ถ้าต้องการเรียกดูข้อมูลจาก URL ที่ไม่ทราบแน่ชัดสามารถเริ่มค้นหาจาก domain address ได้ โดยปกติ URL มักจะเริ่มต้นด้วย www แล้วตามด้วยที่อยู่ของเว็บไซต์ เช่น http://www.nectec.or.th, http://www.tv5.co.th, http://www.kmitl.ac.th
 

     •  ถ้าเว็บไซต์มี link เชื่อมโยงไปยังเว็บเพ็จอื่นๆ ด้วยรูปภาพเท่านั้น อาจทำให้ผู้เรียกดูที่ใช้โปรแกรมบราวเซอร์ที่ไม่สนับสนุนรูปภาพไม่สามารถ เรียกชมเว็บไซต์นั้นได้ ก็ควรเพิ่ม link ที่เป็นตัวหนังสือเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บเพ็จอื่นๆ ด้วย
 

     •  ไม่ควรใส่รูปภาพที่ไม่มีความสำคัญต่อข้อมูลบนเว็บเพ็จ เนื่องจากไฟล์ของรูปภาพมีขนาดใหญ่ทำให้เสียเวลาในการเรียกดูและสิ้นเปลือง bandwidth โดยไม่จำเป็น
 

     •  ควรป้องกันลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ด้วยการใส่เครื่องหมาย Trademark (TM) หรือเครื่องหมาย Copyright ไว้ในเว็บเพ็จแต่ละหน้าด้วย
 

     •  ควรใส่ Email Address ของท่านไว้ด้านล่างของเว็บเพ็จแต่ละหน้าเพื่อให้ผู้เรียกชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือติดต่อได้
 

     •  ควรใส่ URL ของเว็บไซต์ไว้ด้านล่างของเว็บเพ็จแต่ละหน้าด้วยเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงในอนาคตสำหรับผู้ที่สั่งพิมพ์เว็บเพ็จนั้น
 

     •  ควรใส่วันที่ของการแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ครั้งสุดท้ายไว้ด้วย เพื่อให้ผู้เรียกชมทราบว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นมีความทันสมัยเพียงใด
 

     •  ห้ามไม่ให้เว็บไซต์มีเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ มีเนื้อหาที่ตีความไปในทางลามกอนาจารหรือการใช้ความรุนแรง เนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมาย ผู้จัดทำเว็บไซต์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซ ต์นั้นที่มา : http://www.sudipan.net

 2593
ผู้เข้าชม
ทำเว็บธุรกิจ ทําเว็บขายของ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb

บทความที่เกี่ยวข้อง

การให้บริการกับธรรมชาติของมนุษย์
1561 ผู้เข้าชม
leadership team @ KTC
1673 ผู้เข้าชม
ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ
952 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์