ประเมินทีมอย่างไร

ประเมินทีมอย่างไร

 
โดย... ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ

       
       เพื่อจัด Team Building ให้ตรงจุดและตอบโจทย์ คำถามที่มักได้รับช่วงนี้ คือจะประเมินทีมของเราอย่างไร เพื่อจะได้พัฒนาทีมได้ตรงจุด แน่นอนค่ะ อะไรที่วัดได้ เรามักพัฒนาได้รวดเร็วขึ้น หากวางแผนTeam Building ก็ควรจะมี focus ว่าจะเน้นเรื่องใดเป็นพิเศษ มิฉะนั้นกลับมาแล้วก็แล้วกัน ไม่ได้ทักษะและพฤติกรรมที่สมาชิกในทีมสามารถนำกลับมาช่วยกันพัฒนาทีมได้ ดิฉันแนะนำการประเมินดังนี้นะคะ
       
       วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการร่วมงานกันในทีม  มีความชัดเจน สมาชิกในทีมไม่สับสนว่าหน้าที่ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ เป้าหมายรวมคืออะไร นั่นเป็นเพราะสมาชิกในทีมบางคนอาจยึดเป้าหมายส่วนตัวหรือเพียงส่วนของตนเป็นหลัก โดยไม่คำนึงถึงภาพรวม
       
       สมาชิกในทีม  มีความตั้งใจ มีทักษะ และมีความคิดริเริ่มในด้านสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งไปที่ปมปัญหาโครงสร้างและบทบาทความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมนั้น ได้รับการสื่อสารเข้าใจตรงกันและชัดเจน
       
       การสื่อสาร  สมาชิกในทีมมีโอกาสในการพูดคุยกัน สร้างมิตรสัมพันธ์ และสร้างความไว้วางใจ กล้าพูด กล้าถาม เพราะบรรยากาศในการสื่อสารเปิดเผยและปลอดภัย
       
       การตัดสินใจ  การตัดสินใจมาจากความคิดถ้วนถี่อย่างจริงจังของสมาชิกในทีม หรือหมายถึงสมาชิกในทีมไม่ละเลยให้ผู้อื่นอยากคิดก็คิดไป ส่วนเราก็ตามน้ำไป ว่าไงว่ากันตามนั้น ช่างมันฉันไม่แคร์
       
       ความขัดแย้ง  สมาชิกในทีมพูดคุยกันตรงไปตรงมาในความเห็นที่ต่างกัน และรู้ว่าต้องแสดงออกอย่างไรในการแสดงความคิดเห็นต่าง เพื่อไม่นำมาซึ่งความขัดแย้งพ่วงท้ายกลายเป็นเรื่องส่วนตัว
       
       ภาวะผู้นำ  ผู้นำทีมเป็นตัวอย่างที่ดีในการมองผลกระทบแบบภาพรวม โน้มน้าวใจคนได้ในขณะที่บริหารจัดการได้ตามเป้าหมายและเป็นธรรม ถ้าผู้นำทำเสียเองในการแบ่งเขาแบ่งเรา วางยาทีมอื่น ไม่นานทั้งสมาชิกในทีม และสายตาจากคนภายนอกจะเลิกไว้วางใจทีมดังกล่าว
       
       ความร่วมมือ  สมาชิกในทีมทุกคนรู้ได้ถึงคุณค่าของตนเองต่อผลสำเร็จของทีม ดังนั้นเขาจึงกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วม ใช้ทักษะที่มีและความสามารถเต็มที่ แบบไม่แอ้ป ไม่อมภูมิ
       
       การยอมรับชื่นชมกัน เปิดเผยและบ่อยครั้ง ไม่ว่าเป็นความสำเร็จเล็กหรือใหญ่ มีการให้รางวัลอย่าง สร้างสรรค์ ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปเงินทองเสมอไป แต่ผู้มอบต้องจริงใจ ผู้รับจึงจะภูมิใจ
       
       ผลงานของทีม เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ และบรรลุเป้าหมายหรือเหนือกว่านั้น
       
       เราใช้ 1-5 rating scale ได้ เช่น 1 คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยสามารถให้สมาชิกในทีมประเมินได้ เพื่อจะได้ให้เขามีส่วนร่วมในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้น จากหัวข้อด้านบนจะเห็นว่า บางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องออกไป Team Building เช่น ด้านภาวะผู้นำ สามารถใช้การพัฒนาที่ตัวบุคคลหรือการให้ Performance Feedback ที่ตรงจุด หรือการจัดให้มีการ Coaching แบบตัวต่อตัวที่ตัวบุคคลได้ 3153
ผู้เข้าชม
ทำเว็บธุรกิจ ทําเว็บขายของ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb

Human Resource

Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์