4 วิธีในการสร้างทีมให้ประสบความสำเร็จ

4 วิธีในการสร้างทีมให้ประสบความสำเร็จ

     บ่อยครั้งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นภายในองค์กร วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา คือ การสร้างทีมที่เข้มแข็ง แต่อย่างไรก็ดี บ่อยครั้งเช่นกันที่ทีมกลับกลายเป็นบ่อเกิดของความไม่พอใจ และเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน แทนที่จะเป็นการสนับสนุนกันทางความคิด และการทำงาน

       Sean Connolly ผู้อำนวยการ กลุ่มให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ Egremont ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างทีมเวิร์คไว้ 4 วิธี


    
1. ต้องเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ  สาเหตุ หลักๆ ที่ทำให้การทำงานเป็นทีมไม่
ประสบความสำเร็จ คือความจริงที่ว่า สมาชิกในทีมไม่มีทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำคือ เลือกคนให้เหมาะกับงานในแต่ละส่วน และย้ำกับสมาชิกในทีมถึงเหตุผลที่คุณมอบหมายงานชิ้นนั้นๆ ให้พวกเขา เพื่อให้พวกเขารู้ว่าทุกคนต่างเป็นจิ๊กซอว์ที่มีความสำคัญต่อควาสำเร็จของ ทีมด้วยกันทั้งสิ้นคุณอาจต้องจดรายการปัญหาทั้งหมดที่คุณพบ และจับคู่กับทักษะที่สมาชิกในทีมของคุณมี เพื่อให้ได้คนที่มีทักษะเหมาะสมในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ตามแบบกลยุทธ์การสร้างทีมงาน


     2. ต้องแบ่งงานให้ชัดเจน อีกสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของทีม  คือ การแบ่งงานที่ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความสับสนในการทำงาน บางงานเกิดการทำซ้ำซ้อน ในขณะที่งานสำคัญกลับถูกลืม คุณต้องแน่ใจว่า ทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์ของทีม และตระหนักในสิ่งที่คุณคาดหวังจากพวกเขา นอกจากนี้คุณควรพบปะกับสมาชิกในทีมเพื่ออธิบายงาน และติดตามผลด้วยการส่งอีเมล์เพื่อยืนยันกับพวกเขาอีกครั้ง หากภายในทีมมีการแบ่งลำดับขั้นของสมาชิก คุณต้องมั่นใจว่า ทุกคนชัดเจน และเห็นด้วยกับการแบ่งงานของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางอำนาจที่อาจ เกิดขึ้น

     3. ต้องจัดการกับทีม  ในการดำเนินโครงการใดๆ ก็ตาม คุณควรมีหลักเกณฑ์ในการวัดความสำเร็จของสมาชิกแต่ละคนด้วย ซึ่งจะทำให้คุณสามารถจัดการกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีคนไหนอยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน คุณจะได้ดำเนินการสับเปลี่ยนคนอื่นในทีมมาทำงานนั้นแทน เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่นต่อไป

     4. ต้องให้คำติชมและแนะนำ   สิ่งสุดท้าย  ซึ่งจำเป็นมากที่คุณจะต้องทำ คือ การให้ รับฟัง และแบ่งปันข้อมูล (feedback) ในระหว่างที่โครงการกำลังดำเนินไปและเมื่อโครงการสิ้นสุดลง เพื่อให้สมาชิกในทีมรู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไป อย่ากลัวที่จะให้แสดงความคิดเห็นในทางลบ แต่ควรพยายามติดตามด้วยการให้คำแนะนำในเชิงสร้างสรรค์เสมอ

 

 
ที่มา : www.smallbusiness.co.uk

 1799
ผู้เข้าชม
ทำเว็บธุรกิจ ทําเว็บขายของ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb

Human Resource

Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์