การบริหารงานบุคคล & การบริหารทรัพยากรมนุษย์

การบริหารงานบุคคล & การบริหารทรัพยากรมนุษย์

     "ฝ่ายบุคคล"ป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่พนักงานในบริษัทโดยทั่วไปรู้จักและต้องเข้ามาติดต่อ ขอใช้บริการต่างๆ อยู่เสมอ แต่ทำไมคนทำงานฝ่ายบุคคลจึงไม่ชอบเรียกงานที่ตัวเองทำว่าการบริหารงานบุคคล แต่พยายามเรียกว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถ้าจะให้อธิบายโดยใช้หลักกการที่พอจะมีบ้างก็จำได้ว่าคำว่าการบริหารงาน บุคคลจะเน้นเรื่องการควบคุม (คนงาน) การขูดรีดแรงงาน โดยฝ่ายบุคคลจะพยายามช่วยนายจ้างประหยัดที่สุด ตัดอะไรได้ตัด ประหยัดอะไรได้ทำ เป็นการมองว่าคนในบริษัทเป็น "ค่าใช้จ่าย" ที่ต้องพยายามทุกวิถีทางที่ต้องลดค่าใช้จ่ายลงให้ได้ ดังนั้นคนที่เชื่อในแนวคิดดังกล่าวก็จะมีแนวนโยบายในการบริหารเพื่อการควบคุม

     คราวนี้ผ่านไประยะหนึ่งเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศที่เน้นความรู้ความสามารถ ธุรกิจจะมีผลกำไรได้ต้องมาจากความรู้ความสามารถของบุคคลากรภายในบริษัท ไม่ใช่มาจากแรงงาน คนกลายเป็น "ทรัพยากร" ที่มีค่าของบริษัทที่จะต้องพัฒนาส่งเสริมให้เก่ง มีความรู้ความสามารถ เป็นแรงงานที่มีทักษะ ดังนั้นมุมมองของการบริหารคนจึงเปลี่ยนไปเป็นการมองว่าคนคือ"ทรัพยากรที่มีค่า" ดังนั้นการจะทำให้ทรัพยากรที่มีค่านี้เก่งขึ้น มีความสามารถมากขึ้น จะต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการคิดว่าการบริหารคนเป็นค่าใช้จ่าย สู่แนวคิดใหม่ว่าการบริหารคนเป็น "การลงทุน" ที่สำคัญยิ่งของบริษัท และเปลียนชื่อใหม่ให้เก๋ไก๋ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์

     สำหรับแนวคิดที่มาของการบริหารงานบุคคลสู่แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ มีโดยย่อตามที่กล่าวข้างต้น ถ้าหากท่านผู้อ่านคิดว่าผิดหรือมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็กรุณาแนะนำเพิ่มเติม ด้วยนะครับ ส่วนบริษัทไหน ใครจะมีป้ายชื่อหน่วยงานว่า"ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์" แต่แนวคิดและการปฏิบัติยังเป็น "ฝ่ายบุคคล" ก็แสดงว่าท่านเรียกหน่วยงานและตัวท่านเองผิดแล้วครับ

 
  
ที่มา : www.readypremium.com

 1559
ผู้เข้าชม
ทำเว็บธุรกิจ ทําเว็บขายของ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb

Human Resource

บริหารบุคลากรไร้พรมแดนแบบ Schlumberger
5286 ผู้เข้าชม
ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะทำยังไงกับนิสัยเสีย ๆ เรามีวิธีมานำเสนอ
2268 ผู้เข้าชม
"เอาท์ซอร์สซิ่ง" หนึ่งในประเด็นสุดฮิตของการบริหารจัดการคนในองค์กรวันนี้ ข้อดีข้อเสียของการใช้บริการ "เอาท์ซอร์ส" ที่นำไปสู่การปีนเกลียว เรื่องราวหงุดหงิดหัวใจของคนทำงาน
12571 ผู้เข้าชม
กลยุทธ์การสร้างทีมงาน
13024 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์