เอกสารสำคัญ ที่ HR ควรรู้

เอกสารสำคัญ ที่ HR ควรรู้

อย่างที่ทราบกันว่าเอกสารทางราชการนั้นมีมากมาย สำหรับ HR มือใหม่อาจจะงงๆ ว่าชื่อย่อของเอกสารเหล่านั้นมันคือเอกสารอะไรกันนะ วันนี้แอดมินจะมาแนะนำเอกสาร 3 ตัวหลักๆด้วยกัน ได้แก่ ภ.ง.ด.1, ภ.พ.20 และ 50 ทวิ ว่าคืออะไรนะคะ

1. ภ.ง.ด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ใช้สำหรับกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากการจ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร

ดาวโหลดเอกสารได้ที่ : http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/tax_pdf/withhold/200360_WHT1.pdf

2. ภ.พ.20 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับเอกสารการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ส่วนของเนื้อหาเป็นการจัดทำโดยขอในนามนิติบุคคล (บริษัท) ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า หากธุรกิจใดมีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาท จะต้องเข้าระบบ VAT โดยการจัดการนี้ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลังการจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จ

เอกสารที่ต้องใช้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)

  1. สำเนาที่ตั้งบริษัท
  2. แผนที่ตั้งบริษัท
  3. ภาพถ่ายสำนักงาน
  4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเราให้ผู้อื่นไปยื่นให้ )
  5. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของ กรรมการทุกคน
  6. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
  7. ฟอร์มที่กรอกแล้วของ ภ.พ.01 และ ภ.พ.01.1 (จำนวน 3 ชุด)

ยื่นเอกสารได้ที่สรรพากรพื้นที่ของพื้นที่ตั้งของสำนักงานได้เลยค่ะ

3. 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่่จ่าย

คือเอกสารแสดงยอดหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามแต่ละปีภาษี ซึ่ง HR จะต้องทำให้พนักงาน 2 กรณี  ได้แก่

3.1 เมื่อมีพนักงานแจ้งขอลาออกระหว่างปี

เมื่อมีพนักงานแจ้งขอลาออกระหว่างปีภาษี ซึ่งพนักงานจะต้องใช้เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ประจำปี หรือใช้เพื่อแสดงหลักฐานยอดรายได้ยกมา ภาษียกมา ประกันสังคมยกมา ในการเข้าทำงานกับบริษัทใหม่

3.2 เมื่อสิ้นปีภาษี

พนักงานจะต้องทราบข้อมูลรายได้ของตนเอง เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 ประจำปี

สามารถอ่าน  บทความเกี่ยวกับภาษี และ บทความน่าสนใจอื่นๆได้ ที่นี้

ที่มา : tigersoft.co.th

 6436
ผู้เข้าชม
ทำเว็บธุรกิจ ทําเว็บขายของ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb

HR Articles

เมื่อได้ยินคำว่า “ภาษี” ทีไร ผมเชื่อเหลือเกินครับว่า เราทุกคนอยากจะสรรหาวิธีมาประหยัดรายจ่ายตัวนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะมันเป็นรายจ่ายที่จ่ายไปแล้ว ไม่ค่อยจะสบายใจ ว่าเอ๊ะ...เงินเรามันหายไปไหนกันนะ
492 ผู้เข้าชม
โซลูชั่นเพื่อการคิดคำนวณเวลาขององค์กรโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ค่าใช้จ่าย จะมุ่งเป้าไปยังการคิดและคำนวณเวลาทำงานของพนักงาน รวมถึงค่าตอบแทน หน้าที่และแผนกที่สังกัด ทั้งยังให้ส่วนบริหารตรวจสอบและติดตามผล พร้อมกับตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วย ต่อไปนี้เป็นการตรวจสอบและตรวจวัดที่คุณอาจนำไปใช้ เพื่อประเมินชุดซอฟต์แวร์สำหรับงานดังกล่าว
2529 ผู้เข้าชม
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 10 ประการของงาน HR "Best Practice" หรือ "วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ" เริ่มเป็นที่คุ้นเคยกันในวงการธุรกิจ และอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง แท้จริงแล้วสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวผลงานที่ได้ แต่เป็นการนำเสนอวิธีการหรือกระบวนการที่ทำแล้วดีที่สุดในการได้ผลงานที่ดี เด่นสำเร็จออกมาแล้วนำเอาวิธีการหรือกระบวนการนั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพื่อให้แต่ละที่นำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตัวเองชาว HR ที่ไม่ต้องการตกยุคก็ต้องค้นคว้าหา "HR Best Practice" มาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
4213 ผู้เข้าชม
Talent Management หรือ ระบบการบริหารจัดการคนเก่ง เป็นเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางหนึ่งที่ในปัจจุบันองค์กรจํานวนมากกำลังให้ความสนใจกับการบริหารจัดการคนเก่งที่มีอยูในองค์กร หากจะกำหนดนิยามของ Talent Management ก็อาจกล่าวได้ว่า Talent Management หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์และวางแผนที่มีความสอดคล้องกันในการหาแหล่งที่มา (Sourcing) กลั่นกรอง (Screening) การคัดเลือก (Selection) การนําไปใช้ (Deployment) การพัฒนา (Development) และการทําให้คงอยู่(Retention) ของทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูงและ สามารถทํางานได้อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
7574 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์