เอกสารสำคัญ ที่ HR ควรรู้

เอกสารสำคัญ ที่ HR ควรรู้

อย่างที่ทราบกันว่าเอกสารทางราชการนั้นมีมากมาย สำหรับ HR มือใหม่อาจจะงงๆ ว่าชื่อย่อของเอกสารเหล่านั้นมันคือเอกสารอะไรกันนะ วันนี้แอดมินจะมาแนะนำเอกสาร 3 ตัวหลักๆด้วยกัน ได้แก่ ภ.ง.ด.1, ภ.พ.20 และ 50 ทวิ ว่าคืออะไรนะคะ

1. ภ.ง.ด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ใช้สำหรับกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากการจ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร

ดาวโหลดเอกสารได้ที่ : http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/tax_pdf/withhold/200360_WHT1.pdf

2. ภ.พ.20 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับเอกสารการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ส่วนของเนื้อหาเป็นการจัดทำโดยขอในนามนิติบุคคล (บริษัท) ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า หากธุรกิจใดมีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาท จะต้องเข้าระบบ VAT โดยการจัดการนี้ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลังการจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จ

เอกสารที่ต้องใช้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)

  1. สำเนาที่ตั้งบริษัท
  2. แผนที่ตั้งบริษัท
  3. ภาพถ่ายสำนักงาน
  4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเราให้ผู้อื่นไปยื่นให้ )
  5. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของ กรรมการทุกคน
  6. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
  7. ฟอร์มที่กรอกแล้วของ ภ.พ.01 และ ภ.พ.01.1 (จำนวน 3 ชุด)

ยื่นเอกสารได้ที่สรรพากรพื้นที่ของพื้นที่ตั้งของสำนักงานได้เลยค่ะ

3. 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่่จ่าย

คือเอกสารแสดงยอดหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามแต่ละปีภาษี ซึ่ง HR จะต้องทำให้พนักงาน 2 กรณี  ได้แก่

3.1 เมื่อมีพนักงานแจ้งขอลาออกระหว่างปี

เมื่อมีพนักงานแจ้งขอลาออกระหว่างปีภาษี ซึ่งพนักงานจะต้องใช้เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ประจำปี หรือใช้เพื่อแสดงหลักฐานยอดรายได้ยกมา ภาษียกมา ประกันสังคมยกมา ในการเข้าทำงานกับบริษัทใหม่

3.2 เมื่อสิ้นปีภาษี

พนักงานจะต้องทราบข้อมูลรายได้ของตนเอง เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 ประจำปี

สามารถอ่าน  บทความเกี่ยวกับภาษี และ บทความน่าสนใจอื่นๆได้ ที่นี้

ที่มา : tigersoft.co.th

 4431
ผู้เข้าชม
ทำเว็บธุรกิจ ทําเว็บขายของ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb

HR Articles

ในภาวะเศรษฐกิจแผ่วลงทุกวัน เช่นในปีสองปีที่ผ่านมาจนลากยาวมาปีนี้ หากองค์กรมุ่งหมายให้อยู่รอดแล้วก็มักหนีไม่พ้นที่จะต้องลดงบประมาณค่าใช้จ่ายทุกทาง หลายองค์กรรัดเข็มขัดไม่เพิ่มอัตรากำลังคนเพื่อรองรับงานใหม่ แต่เน้นเพิ่มงาน (Job Enlargement) ให้กับพนักงานคนเก่าที่ยังทำงานอยู่แทนที่จะรับคนใหม่เข้ามา (เรียกว่ามุ่งใช้คนให้คุ้มค่าเงินที่ว่าจ้างให้มากที่สุด) ในขณะที่หลายองค์กรเลือกตัดลดงบประมาณฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรลง
976 ผู้เข้าชม
คำถามส่วนใหญ่ที่เข้ามาในช่วงนี้ คือ ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ ฝากประจำ เงินฝากเผื่อเรียก กระแสรายวัน ฝากประจำปลอดภาษี เสียภาษีไหม?ฝากประจำปลอดภาษีเนี่ยไม่เสียภาษีอยู่แล้ว ไม่ต้องถามว่าเสียภาษีไหมนะ ชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว
389 ผู้เข้าชม
 Internet of Things จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ของการทำงาน HR ให้กลายเป็น Digital HR บูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับการบริหารจัดการคนให้เกิดประสิทธิภาพ และตอบโจทย์วิถีชีวิตคนทำงานยุคปัจจุบัน
364 ผู้เข้าชม
ต้องยอมรับว่าทันทีที่โลกก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายและรวดเร็ว นั่นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพ และการปฎิวัติทางการทำงานที่ทุกฝ่ายต้องปรับตัวกันขนานใหญ่ตั้งแต่ตัวองค์กรเองไปจนถึงพนักงานทุกระดับ
621 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์