• หน้าแรก

  • HR Articles

  • วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร

  • หน้าแรก

  • HR Articles

  • วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร

กรมสรรพากร แนะนำให้ประชาชนยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นภาษีได้อย่างสะดวก

ประชาชนสามารถยื่นภาษีประจำปี 2562 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ แม้ว่ากรมสรรพากรได้ยื่นกำหนดยื่นและชำระภาษีออกไปถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 สำหรับขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ สามารถทำได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563

ก่อนจะเริ่มยื่นภาษีออนไลน์ ควรเตรียมเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นให้พร้อม เริ่มจากหลักฐานแสดงการมีรายได้ ซึ่งสำหรับคนที่รับเงินเดือนจากบริษัท จะต้องใช้ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ “50 ทวิ”

นอกจากนี้ ควรเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีส่วนตัว เช่น ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (แบบ ล.ย. 03) ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ (แบบ ล.ย. 04) ข้อมูลประกันสังคม และหลักฐานการบริจาคหรือซื้อกองทุนต่างๆ ที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

1. เข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ที่ https://www.rd.go.th/publish/index.html

2. คลิกที่ “ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91”

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร

3. เข้าสู่ระบบด้วย หมายเลขผู้ใช้ 13 หลัก และ รหัสผ่านที่เคยตั้งไว้

3.1 สำหรับผู้ที่ยื่นภาษีเป็นครั้งแรก ให้คลิก “ลงทะเบียนที่นี่” โดยสามารถอ่านขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อยืนภาษีออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร 

3.2 ส่วนคนที่เคยลงทะเบียนไปแล้ว แต่ลืมรหัสผ่าน สามารถอ่านขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ที่ลิ้งค์นี้

เข้าสู่ระบบ ยื่นภาษีออนไลน์

4. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อย จะพบกับหน้าแรก ซึ่งจะปรากฏข้อมูลที่เคยลงทะเบียนไว้ ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด หากต้องการแก้ไขให้กด “เปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ผู้มีเงินได้” หรือ”แก้ไขที่อยู่” หากถูกต้องให้กด “ทำรายการต่อไป”

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร

5. เมื่อมาถึง “หน้าหลัก” ให้เลือกสถานภาพผู้มีเงินได้ สถานะการยื่นแบบ และข้อมูลคู่สมรส (ถ้ามี) เมื่อเสร็จแล้วให้กด “ทำรายการต่อไป”

วิธียื่นภาษีออนไลน์
ภาพจาก กรมสรรพากร

6. หน้า “เลือกเงินได้/ลดหย่อน” เลือกรายการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากเป็นพนักงานบริษัทที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลียง หรือโบนัส ให้เลือก มาตรา 40(1) ที่ช่องแรก  ในส่วนของค่าลดหย่อน ให้เลือกตามรายการตามที่เกิดขึ้นในปี 2562 เช่น เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบริจาค หรือในกรณีที่เคยซื้อกองทุน LTF หรือ RMF เมื่อเลือกครบแล้วให้กด “ทำรายการต่อไป”

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร
ภาพจาก กรมสรรพากร

7. หน้า “บันทึกเงินได้” ให้กรอกข้อมูลตาม หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ ส่วนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ ให้ดูจากใน 50 ทวิ ในส่วนตัวเลขของบริษัทซึ่งเป็นนายจ้าง หากมีการเปลี่ยนงานระหว่างปีให้เลือกใช้ตัวเลขของบริษัทที่เป็นผู้จ่ายเงินมากที่สุด เมื่อกรอกครบแล้วให้กด “ทำรายการต่อไป”

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร
ภาพจาก กรมสรรพากร

8. หน้า “บันทึกลดหย่อน” ให้กรอกตัวเลขตามรายการที่ได้เลือกไว้ให้ครบทุกช่อง จากนั้นกด “ทำรายการต่อไป”

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร
ภาพจาก กรมสรรพากร

9. หน้า “คำนวณภาษี” จะแสดง จำนวนภาษีทั้งหมด โดยจำนวนภาษีที่ “ชำระเพิ่มเติม” หรือ “ชำระไว้เกิน” ว่ามีอยู่เท่าไหร่

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร
ภาพจาก กรมสรรพากร

9.1 ด้านล่างของแบบฟอร์ม สามารถเลือกบริจาคให้พรรคการเมืองที่ต้องการ หรือ ขอผ่อนชำระภาษีเป็นงวดๆ ได้หากต้องการ เมื่อเลือกครบแล้ว ให้กดทำรายการต่อไป

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร
ภาพจาก กรมสรรพากร

9.2  ในกรณีที่ได้ชำระภาษีไว้เกิน หากเลือกช่อง “มีความประสงค์ขอคืนเงินภาษี” ระบบจะขึ้นข้อความเพิ่มเติม พร้อมคําแนะนําเกี ยวกับการคืนเงินภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร
ภาพจาก กรมสรรพากร

10. หน้า “ยืนยันการยื่นแบบ” ตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนอีกครั้ง หากต้องการแก้ไขให้กด “ล้างข้อความ” หากต้องการยืนยันให้กด “ยืนยันการยื่นแบบ” จากนั้นจึงเลือกช่องทางเพื่อทำธุรกรรมการเงินที่ต้องการ

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร
ภาพจาก กรมสรรพากร

11. เมื่อยืนยันแล้ว ระบบจะแจ้งว่ากรมสรรพากรได้รับการยื่นแบบเรียบร้อย สามารถเลือก “พิมพ์แบบ” เพื่อเซฟไฟล์ PDF ไว้เป็นหลักฐาน หรือเลือก “เลือกนําส่งเอกสารขอคืนภาษี” ในกรณีขอภาษีคืน เพื่อทำการอัพโหลดเอกสารที ต้องการนําส่งในหน้าถัดไป

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร
ภาพจาก กรมสรรพากร

เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว สามารถเช็คสถานะการยื่นภาษีได้ทางลิ้งค์นี้

สามารถอ่าน  บทความเกี่ยวกับภาษี และ บทความน่าสนใจอื่นๆได้ ที่นี้

ที่มา : www.prachachat.net

 2003
ผู้เข้าชม
ทำเว็บธุรกิจ ทําเว็บขายของ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb

HR Articles

นายปรี๊ดค้นเจอบทความชิ้นหนึ่งของผู้เขียน ชื่อ นาเดีย กูดแมน จากเว็บไซต์ ideas.ted.com ซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ ดร.เคลลี่ แมคกอนิกัล (Kelly McGonigal) อาจารย์สาขาจิตวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด ผู้เขียนหนังสือ “The Willpower Instinct” ซึ่งถูกแปลมากว่า 10 ภาษาและประสบความสำเร็จมากในประเทศญี่ปุ่น เป็นหนังสือสไตล์ฮาวทู (how to) เผื่อใช้จัดการวินัยในตนเอง บนฐานคิดและหลักฐานการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเอง
730 ผู้เข้าชม
เคยสงสัยไหมว่าระหว่างการลดหย่อนภาษีทุกเม็ด กับการไม่ลดหย่อนภาษี มีเงินได้สุทธิเท่าไหร่ก็คำนวณภาษีจ่ายเท่านั้นเลย อันไหนถึงจะคุ้มค่าหรือดีกว่ากัน? วันนี้ผู้เขียนก็เลยมีเรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟังกัน
561 ผู้เข้าชม
ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลหลายต่อหลายอย่างซึ่งนั่นนำมาซึ่งการปรับตัวให้เข้าสู่ยุค HR 4.0 ด้วยเช่นกัน และหนึ่งในภาระหน้าที่ของฝ่าย HR ที่มีการปรับเปลี่ยนตามยุคเป็นอันดับแรกๆ ก็คือการสรรหาทรัพยากรบุคคลนั่นเอง ลองมาดูกันดีกว่าว่าเทรนด์มาแรงของการสรรหาทรัพยากรบุคคลในยุค HR 4.0 นี้จะมีอะไรกันบ้าง
2292 ผู้เข้าชม
ผมเชื่อว่า มีเพื่อน ๆ อีกหลายคนที่ยังคงรู้สึกงุนงงอยู่ทุกครั้งเวลายื่นแบบภาษี เพราะมีตัวเลขมากมายไปหมด ถึงแม้โปรแกรมคำนวณภาษีจะช่วยให้การกรอกข้อมูลง่ายขึ้น แต่ก็อาจจะไม่เข้าใจอยู่ดีว่า ตัวเลขแต่ละตัวนั้นถูกนำไปคำนวณเป็นภาษีได้อย่างไร วันนี้ ผมจะมาเล่าหลักการคำนวณภาษีให้ฟังกันครับ รับรองว่า ไม่ยากอย่างที่คิด
1072 ผู้เข้าชม
Get started for free today. DEMO FREE 60 DAYS
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์